• Ngày tiếp: 23/07/2017
    Nơi tiếp: Trụ sở UBND Tỉnh Điện Biên
    Người tiếp: ông Nguyễn Mạnh Hùng
    Tóm tắt nội dung: Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Noong Bua
1