• Tiêu đề: Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo
    Tóm tắt nội dung: Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo
1