• Ngày tiếp: 15/01/2018
    Nơi tiếp: Phòng tiếp công dân, Tầng 1, Trụ sở HĐND -UBND huyện, Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
    Người tiếp: Lãnh đạo UBND huyện Mường Ảng
    Tóm tắt nội dung: Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện Mường Ảng tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mường Ảng năm 2018
1