• Ngày tiếp: 26/02/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Bà Vừ Thị Liên, UVTT, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh.
  Tóm tắt nội dung: Thông báo kết luận của đồng chí Vừ Thị Liên, UVTT, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh ngày 26/02/2018
 • Ngày tiếp: 25/01/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Ông Mùa A Vảng - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Lê Trọng Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/01/2018 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh
 • Ngày tiếp: 15/01/2018
  Nơi tiếp: Phòng tiếp công dân, Tầng 1, Trụ sở HĐND -UBND huyện, Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
  Người tiếp: Lãnh đạo UBND huyện Mường Ảng
  Tóm tắt nội dung: Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện Mường Ảng tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mường Ảng năm 2018
 • Ngày tiếp: 26/02/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã Mường Lay, tổ 5, phường Na Lay, thị xã Mường Lay
  Người tiếp:
  Tóm tắt nội dung: Thông báo lịch tiếp công dân của UBND thị xã Mường Lay năm 2018
 • Ngày tiếp: 04/05/2018
  Nơi tiếp: Phòng Tiếp dân, Trụ sở HĐND & UBND huyện, TDP Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
  Người tiếp:
  Tóm tắt nội dung: Lịch Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa năm 2018
1