• Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ
  Địa chỉ:
  Tóm tắt nội dung: Quy định về hưởng lương hưu với quân nhân
  Ngày nhận đơn: 21/09/2017
 • Họ và tên: Mai Thị Dủi
  Địa chỉ:
  Tóm tắt nội dung: Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân (bà Mai Thị Dủi)
  Ngày nhận đơn: 24/07/2017
 • Họ và tên: ông Nguyễn Mạnh Hùng
  Địa chỉ:
  Tóm tắt nội dung: Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Noong Bua
  Ngày nhận đơn: 23/07/2017
1