• Họ và tên: Ông Nguyễn Trung Thành
  Địa chỉ: Tổ 16, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  Tóm tắt nội dung: Đề nghị giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình để sớm ổn định cuộc sống.
  Ngày nhận đơn: 10/04/2018
 • Họ và tên: Ông Trần Doãn Đức
  Địa chỉ: Bản Trung tâm, xã Mường Phăng, huyện Diện Biên, tỉnh Điện Biên.
  Tóm tắt nội dung: Đề nghị UBND huyện Điện biên giải quyết kiến nghị của công dân về giao đất tái định cư khi NHà nước thu hồi đất.
  Ngày nhận đơn: 10/04/2018
 • Họ và tên: Bà Mai Thị Bích
  Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  Tóm tắt nội dung: Đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo nghề cho chị Nguyễn Thị Hải Yến.
  Ngày nhận đơn: 04/04/2018
 • Họ và tên: Hạng A Cá
  Địa chỉ: Bản Nậm Piền, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
  Tóm tắt nội dung: Đề nghị làm cầu qua sông vào bản Nậm Piền để tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.
  Ngày nhận đơn: 03/04/2018
 • Họ và tên: Bà Phạm Thị Dựng
  Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  Tóm tắt nội dung: Đề nghị Nhà nước cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường quốc lộ 12 qua khu C13.
  Ngày nhận đơn: 02/04/2018
1 2 3 4 5 6