• Họ và tên: Bà Mai Thị Bích
  Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  Tóm tắt nội dung: Đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo nghề cho chị Nguyễn Thị Hải Yến.
  Ngày nhận đơn: 04/04/2018
 • Họ và tên: Trần Văn Bạn
  Địa chỉ: Bản Ho Luông, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay
  Tóm tắt nội dung: Kiến nghị xem xét, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng tuyến đường Quốc lộ 12
  Ngày nhận đơn: 09/01/2018
1