• Họ và tên: Bà Phạm Thị Dựng
    Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
    Tóm tắt nội dung: Đề nghị Nhà nước cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường quốc lộ 12 qua khu C13.
    Ngày nhận đơn: 02/04/2018
1