• Họ và tên: Hạng A Cáng
    Địa chỉ: Bản Trung Dình, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà
    Tóm tắt nội dung: Đề nghị kiểm tra giải quyết việc Doanh nghiệp Huy Hoàng thi công xây dựng đường giao thông làm ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của gia đình. Đề nghị xem xét được bồi thường thiệt hại
    Ngày nhận đơn: 11/01/2018
1