• Họ và tên: Hạng A Cáng
  Địa chỉ: Bản Trung Dình, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà
  Tóm tắt nội dung: Đề nghị kiểm tra giải quyết việc Doanh nghiệp Huy Hoàng thi công xây dựng đường giao thông làm ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của gia đình. Đề nghị xem xét được bồi thường thiệt hại
  Ngày nhận đơn: 11/01/2018
 • Họ và tên: Trần Văn Bạn
  Địa chỉ: Bản Ho Luông, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay
  Tóm tắt nội dung: Kiến nghị xem xét, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng tuyến đường Quốc lộ 12
  Ngày nhận đơn: 09/01/2018
1