• Họ và tên: bà Cứ Thị Dinh, địa chỉ: tổ dân phố Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
    Địa chỉ:
    Tóm tắt nội dung: Không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân ở huyện Tủa Chùa
    Ngày nhận đơn: 27/07/2017
1