Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
417 người đã bình chọn
433 người đang online

Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thành Đô

100%

 1. Họ và tên: LÊ THÀNH ĐÔ
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 14/02/1968
 3. Quê quán: Xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
 4. Nơi đăng ký thường trú: Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 5. Dân tộc: Kinh
 6. Tôn giáo: Không
 7. Trình độ hiện nay:
 8. Giáo dục phổ thông: 10/10;
 9. Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
 10. Tin học: B
 11. Lý luận chính trị: Cao cấp
 12. Quản lý nhà nước: Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên cao cấp
 13. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 14. Ngày vào Đảng: 18/12/1997; ngày chính thức: 18/12/1998;
 15. Là Uỷ viên BTV Tỉnh ủy các khóa: XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1993 – 2003: Chuyên viên khối Công nghiệp Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

2004 – 2004: Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND tỉnh Điện Biên

8/2004 – 2005: Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

7/2005 – 2010: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

2010 – 2011: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

5/2011 – 2012: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

2013 – 2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên, Bí thư Huyện ủy huyện Mường Nhé

5/2015 – 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

10/2015 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°