Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thành Đô

100%

 1. Họ và tên: LÊ THÀNH ĐÔ
 2. Ngày, tháng, năm sinh: 14/02/1968
 3. Quê quán: Xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
 4. Nơi đăng ký thường trú: Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 5. Dân tộc: Kinh
 6. Tôn giáo: Không
 7. Trình độ hiện nay:
 8. Giáo dục phổ thông: 10/10;
 9. Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
 10. Tin học: B
 11. Lý luận chính trị: Cao cấp
 12. Quản lý nhà nước: Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên cao cấp
 13. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 14. Ngày vào Đảng: 18/12/1997; ngày chính thức: 18/12/1998;
 15. Là Uỷ viên BTV Tỉnh ủy các khóa: XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1993 – 2003: Chuyên viên khối Công nghiệp Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

2004 – 2004: Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND tỉnh Điện Biên

8/2004 – 2005: Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

7/2005 – 2010: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

2010 – 2011: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

5/2011 – 2012: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

2013 – 2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên, Bí thư Huyện ủy huyện Mường Nhé

5/2015 – 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

10/2015 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°