VPUB – Bế mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2020

Update 18 - 11 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra.

Tại Hội nghị các học viên đã được nghiên cứu, thảo luận về những vấn đề mới của Luật Bảo vệ BMNN, cũng như được thảo luận, giải đáp, hướng dẫn thực hiện về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện công tác bảo vệ BMNN. Qua đó đã giúp các học viên có nhận thức, kiến thức toàn diện hơn về công tác, đây cũng là cơ sở quan trọng cho việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Sau gần 20 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ BMNN, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN vẫn còn xảy ra; nhiều hồ sơ, tài liệu mang BMNN chưa được xác định, đóng dấu độ mật. Việc sao, chụp, tiêu hủy tài liệu mang BMNN trái thẩm quyền và trình tự thủ tục theo quy định; việc gửi, giao, nhận, chuyển giao tài liệu mang BMNN chưa chặt chẽ; tình trạng sử dụng máy vi tính có kết nối mạng Internet để soạn thảo, lưu giữ văn bản, tài liệu mang BMNN còn phổ biến. Trình độ nhận thức và ý thức, trách nhiệm bảo vệ BMNN của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn có tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác.

Bế mạc Hội nghị đồng chí Lò văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự tập trung trao đổi, học hỏi và nhất là sự truyền đạt của giảng viên trước Hội nghị tập huấn. Đồng chí cũng nhấn mạnh các đơn vị trên địa bàn tỉnh cần triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bảo vệ BMNN, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ BMNN trong tình hình mới./.

Trần Ngọc

Tin mới nhất

VPUB - Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ "Sắt son niềm tin với Đảng"(26/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Điên...(26/11/2020 10:30 CH)

VPUB - Tập huấn triển khai hệ thống nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung, phần mềm...(26/11/2020 9:58 CH)

VPUB - Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2020 cho cán bộ, chiến sỹ(26/11/2020 4:28 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại...(25/11/2020 11:42 CH)

VPUB - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(25/11/2020 11:41 CH)

VPUB - Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh...(25/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Tập huấn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử(25/11/2020 9:37 CH)

VPUB - Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021(25/11/2020 9:07 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp...(24/11/2020 11:50 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến cấp cao Thành phố thông minh năm 2020(24/11/2020 9:40 CH)

VPUB - Vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh(23/11/2020 9:04 CH)

VPUB - Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 16 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020)(23/11/2020 4:34 CH)

VPUB - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam(23/11/2020 4:31 CH)

VPUB - Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021(21/11/2020 7:09 CH)

VPUB - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)(21/11/2020 2:06 CH)

VPUB – Bế mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2020(18/11/2020 11:58 CH)

VPUB – Điện Biên lấy ý kiến chủ trương đầu tư dự án trồng cây Mắc ca và dự án chăn nuôi lợn sạch(18/11/2020 11:57 CH)

VPUB – Lấy ý kiến tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức năm 2021 (18/11/2020 9:29 CH)

VPUB – Khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành...(18/11/2020 6:16 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°