VPUB – Khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Update 18 - 11 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn – Sáng 18/11, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, UBND tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa An ninh – Chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an; Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tham gia tập huấn còn có 360 học viên là cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác bảo vệ BMNN không chỉ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà còn là vấn đề hệ trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, mỗi cơ quan, tổ chức. Sau 20 năm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng: công tác bảo vệ BMNN ngày càng được chú trọng, tăng cường, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang được nâng lên. Cơ sở vật chất, kỹ thuật được quan tâm đầu tư, đội ngũ thực hiện nhiệm vụ được củng cố, kiện toàn góp phần phòng ngừa, chống hoạt động thu thập BMNN, giữ vững môi trường xã hội ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, mục đích của Hội nghị tập huấn là nhằm thống nhất, nâng cao về mặt nhận thức, kiến thức trong công tác bảo vệ BMNN, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các học viên tham gia lớp tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được nghiên cứu 3 chuyên đề, Chuyên đề 1: tình hình lộ, mất BMNN; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động thu thập BMNN của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; công tác phòng ngừa, đấu tranh trong tình hình hiện nay; Chuyên đề 2: Nội dung cơ bản của Luật bảo vệ BMNN năm 2018; Nghị định số 26 ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ BMNN; Thông tư số 24 ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu trong công tác bảo vệ BMNN; Chuyên đề 3: Hướng dẫn thực hiện danh mục BMNN; đề xuất xác định, đóng dấu độ mật, sao, chụp, chuyển giao, phát hành tài liệu mật; thay đổi độ mật, giải mật; thời hạn bảo vệ BMNN, gia hạn thời hạn bảo vệ BMNN; sử dụng hệ thống mạng, trang thiết bị, phương tiện; sử dụng sổ, biểu mẫu, dấu BMNN. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ theo dõi công tác bảo vệ BMNN; bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ BMNN; thanh tra, kiểm tra, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về BMNN. Hội nghị tập huấn bảo vệ BMNN diễn ra trong vòng 1 ngày./.

Trần Ngọc - Hà Thu

Tin mới nhất

VPUB - Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ "Sắt son niềm tin với Đảng"(26/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Điên...(26/11/2020 10:30 CH)

VPUB - Tập huấn triển khai hệ thống nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung, phần mềm...(26/11/2020 9:58 CH)

VPUB - Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2020 cho cán bộ, chiến sỹ(26/11/2020 4:28 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại...(25/11/2020 11:42 CH)

VPUB - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(25/11/2020 11:41 CH)

VPUB - Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh...(25/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Tập huấn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử(25/11/2020 9:37 CH)

VPUB - Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021(25/11/2020 9:07 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp...(24/11/2020 11:50 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến cấp cao Thành phố thông minh năm 2020(24/11/2020 9:40 CH)

VPUB - Vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh(23/11/2020 9:04 CH)

VPUB - Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 16 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020)(23/11/2020 4:34 CH)

VPUB - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam(23/11/2020 4:31 CH)

VPUB - Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021(21/11/2020 7:09 CH)

VPUB - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)(21/11/2020 2:06 CH)

VPUB – Bế mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2020(18/11/2020 11:58 CH)

VPUB – Điện Biên lấy ý kiến chủ trương đầu tư dự án trồng cây Mắc ca và dự án chăn nuôi lợn sạch(18/11/2020 11:57 CH)

VPUB – Lấy ý kiến tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức năm 2021 (18/11/2020 9:29 CH)

VPUB – Khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành...(18/11/2020 6:16 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°