VPUB - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII

Update 12 - 11 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII (Lễ hội, Ngày hội).

Dán Logo tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban trên hệ thống xe taxi, xe vận tải hành khách (ảnh minh họa).

Theo đó, công tác tuyên truyền các hoạt động Lễ hội và Ngày hội được chia làm 3 đợt: Từ tháng 11/2020 đến hết tháng 2/2021 tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh vùng đất và con người Điện Biên; những thành tựu phát triển của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào Điện Biên đến bạn bè trong nước và quốc tế; gắn tuyên truyền Lễ hội với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Điện Biên; tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng Xuân. Giới thiệu sâu đậm về hình ảnh Hoa Ban gắn với Lễ hội Hoa Ban, với đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Khẳng định vai trò, giá trị của Lễ hội Hoa Ban trong phát triển du lịch Điện Biên. Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng, tập trung vào các điểm du lịch lịch sử, sinh thái, nhân văn trên địa bàn tỉnh; kết hợp với giới thiệu giá trị, nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên. Cung cấp thông tin về các hoạt động sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội; công tác chuẩn bị của tỉnh, của các Sở, ngành tỉnh, đơn vị liên quan; những nét mới của Lễ hội Hoa Ban năm 2021.

Trong tháng 3/2021 tập trung tuyên truyền các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội.

Từ tháng 4/2021 đến hết tháng 6/2021 tuyên truyền kết quả tổ chức Lễ hội, Ngày hội và tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2021.

Thông qua các hình thức tuyên truyền: Tổ chức họp báo (dự kiến trong tháng 12/2020) cung cấp, trao đổi thông tin về Lễ hội, Ngày hội tới các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn; Tuyên truyền mặt đường (từ ngày 1/2 - 20/3/2021) tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, hệ thống màn hình điện tử (màn hình LED) ngoài trời trên địa bàn tỉnh, sử dụng ô tô để tuyên truyền; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông (từ quý IV/2020 đến quý II/2021, trong đó tập trung trọng điểm trong Quý I/2021). Ngoài ra, các hình thức tuyên truyền khác: trên hệ thống mạng xã hội (từ 1/12/2020 đến hết tháng 5/2021); trên hệ thống xe khách, xe taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh (Từ quý IV/2020 - quý II/2021); trên mạng viễn thông (tới các thuê bao di dộng); Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch (Từ quý IV/2020 - quý II/2021).

Tập trung tuyên truyền vào các nội dung: Giới thiệu hình ảnh, vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của Hoa Ban gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của nhân dân các dân tộc vùng Điện Biên và Tây Bắc đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế; quảng bá hình ảnh Hoa Ban - biểu tượng cho vẻ đẹp của vùng đất và con người Điện Biên, phục vụ cho phát triển du lịch. Gắn tuyên truyền Lễ hội với tuyên truyền các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chủ trương, chính sách, giải pháp của tỉnh Điện Biên trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế các thông tin về vùng đất, con người Điện Biên, đặc biệt nhấn mạnh về những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển của Điện Biên trong thời kỳ đổi mới; những nét đẹp, giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Lễ hội, Ngày hội đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội chung của tỉnh và đối với đời sống văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc Điện Biên - Tây Bắc được thể hiện thông qua các hoạt động của Lễ hội, Ngày hội, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Tuyên truyền, giới thiệu về công tác chuẩn bị, về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội. Ngoài các hoạt động trọng tâm diễn ra từ ngày 12/3 - 15/3/2021, quan tâm tuyên truyền về sinh hoạt văn hóa, lễ hội tiêu biểu diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ tháng 12/2020 - 5/2021 (Lễ hội Đua thuyền đuôi én, Lễ hội Thành Bản Phủ…). Giới thiệu những nét mới giàu sức hấp dẫn, thu hút và mang tính đặc trưng riêng của Lễ hội, Ngày hội đến với đông đảo nhân dân trong và ngoài nước.

Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Xây dựng và tôn vinh hình ảnh Hoa Ban trở thành hình ảnh đặc trưng của Điện Biên - Tây Bắc; qua đó khẳng định thương hiệu “Lễ hội Hoa Ban” đối với đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, vẻ đẹp mảnh đất và con người Điện Biên, góp phần bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên. Thông qua tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội nhằm tôn vinh, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong tỉnh và giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc mở rộng và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Tạo không khí Lễ hội vui tươi, phấn khởi, qua đó cổ vũ, động viên tinh thần toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và quyết tâm thực hiện các các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm tham gia đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng và phát triển Điện Biên ngày càng giàu đẹp./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ "Sắt son niềm tin với Đảng"(26/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Điên...(26/11/2020 10:30 CH)

VPUB - Tập huấn triển khai hệ thống nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung, phần mềm...(26/11/2020 9:58 CH)

VPUB - Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2020 cho cán bộ, chiến sỹ(26/11/2020 4:28 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại...(25/11/2020 11:42 CH)

VPUB - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(25/11/2020 11:41 CH)

VPUB - Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh...(25/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Tập huấn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử(25/11/2020 9:37 CH)

VPUB - Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021(25/11/2020 9:07 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp...(24/11/2020 11:50 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến cấp cao Thành phố thông minh năm 2020(24/11/2020 9:40 CH)

VPUB - Vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh(23/11/2020 9:04 CH)

VPUB - Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 16 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020)(23/11/2020 4:34 CH)

VPUB - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam(23/11/2020 4:31 CH)

VPUB - Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021(21/11/2020 7:09 CH)

VPUB - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)(21/11/2020 2:06 CH)

VPUB – Bế mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2020(18/11/2020 11:58 CH)

VPUB – Điện Biên lấy ý kiến chủ trương đầu tư dự án trồng cây Mắc ca và dự án chăn nuôi lợn sạch(18/11/2020 11:57 CH)

VPUB – Lấy ý kiến tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức năm 2021 (18/11/2020 9:29 CH)

VPUB – Khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành...(18/11/2020 6:16 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°