VPUB - Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh dự kiến diễn ra 6/11 tới

Update 23 - 10 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Đó là nội dung được bàn thảo, thống nhất tại phiên họp thường kỳ tháng 10 chiều nay (23/10). Đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 6/11. Tại phiên họp, HĐND tỉnh xem xét thông qua các Nghị quyết về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2020-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; việc ban hành quy định về nội dung chi và mức chi cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tại kỳ họp này, sẽ bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận bổ sung, đóng góp ý kiến hoàn chỉnh các báo cáo và dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp sắp tới; tập trung tham gia ý kiến vào các nội dung như: chế độ chính sách về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; việc bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh…

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các cơ quan được phân công cần chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu trước kỳ họp Riêng nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh cần chú trọng tập trung vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp tỉnh gắn với việc phát triển theo chuỗi liên kết phát triển kinh tế tập thế; các mô hình khuyến nông phải thiết thực, hiệu quả ở từng lĩnh vực và đặc thù của từng địa phương…

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB - Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ "Sắt son niềm tin với Đảng"(26/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Điên...(26/11/2020 10:30 CH)

VPUB - Tập huấn triển khai hệ thống nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung, phần mềm...(26/11/2020 9:58 CH)

VPUB - Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2020 cho cán bộ, chiến sỹ(26/11/2020 4:28 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại...(25/11/2020 11:42 CH)

VPUB - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(25/11/2020 11:41 CH)

VPUB - Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh...(25/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Tập huấn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử(25/11/2020 9:37 CH)

VPUB - Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021(25/11/2020 9:07 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp...(24/11/2020 11:50 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến cấp cao Thành phố thông minh năm 2020(24/11/2020 9:40 CH)

VPUB - Vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh(23/11/2020 9:04 CH)

VPUB - Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 16 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020)(23/11/2020 4:34 CH)

VPUB - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam(23/11/2020 4:31 CH)

VPUB - Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021(21/11/2020 7:09 CH)

VPUB - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)(21/11/2020 2:06 CH)

VPUB – Bế mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2020(18/11/2020 11:58 CH)

VPUB – Điện Biên lấy ý kiến chủ trương đầu tư dự án trồng cây Mắc ca và dự án chăn nuôi lợn sạch(18/11/2020 11:57 CH)

VPUB – Lấy ý kiến tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức năm 2021 (18/11/2020 9:29 CH)

VPUB – Khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành...(18/11/2020 6:16 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°