VPUB - Trên 70 đại biểu tham dự hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020

Update 21 - 10 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Sáng 21/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020. 

Tại hội nghị, trên 70 đại biểu là các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố được lãnh đạo Sở Tư pháp truyền tải một số nội dung: Những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nội dung cơ bản của Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nội dung cơ bản của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên và Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 16/09/2020 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước vững mạnh. Qua tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong toàn tỉnh để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Trần Hà

Tin mới nhất

VPUB - Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ "Sắt son niềm tin với Đảng"(26/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Điên...(26/11/2020 10:30 CH)

VPUB - Tập huấn triển khai hệ thống nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung, phần mềm...(26/11/2020 9:58 CH)

VPUB - Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2020 cho cán bộ, chiến sỹ(26/11/2020 4:28 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại...(25/11/2020 11:42 CH)

VPUB - Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(25/11/2020 11:41 CH)

VPUB - Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh...(25/11/2020 11:38 CH)

VPUB - Tập huấn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử(25/11/2020 9:37 CH)

VPUB - Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021(25/11/2020 9:07 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp...(24/11/2020 11:50 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến cấp cao Thành phố thông minh năm 2020(24/11/2020 9:40 CH)

VPUB - Vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh(23/11/2020 9:04 CH)

VPUB - Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 16 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020)(23/11/2020 4:34 CH)

VPUB - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam(23/11/2020 4:31 CH)

VPUB - Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021(21/11/2020 7:09 CH)

VPUB - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)(21/11/2020 2:06 CH)

VPUB – Bế mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2020(18/11/2020 11:58 CH)

VPUB – Điện Biên lấy ý kiến chủ trương đầu tư dự án trồng cây Mắc ca và dự án chăn nuôi lợn sạch(18/11/2020 11:57 CH)

VPUB – Lấy ý kiến tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức năm 2021 (18/11/2020 9:29 CH)

VPUB – Khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành...(18/11/2020 6:16 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°