VPUB - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện

Đăng ngày 09 - 09 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn – Thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, có vị trí quốc phòng – an ninh quan trọng. Với đặc điểm là cơ quan quân sự địa phương, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự (QPQS) địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc, tiềm lực QP-AN từng bước được tăng cường.

Các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân được nhận giấy khen của UBND thành phố Điện Biên Phủ

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, Đảng ủy- Ban CHQS thành phố luôn chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, các xã phường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; huy động mọi nguồn lực, đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng một số công trình trọng điểm, thao trường tổng hợp, duy tu bảo dưỡng các công trình phòng thủ, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương; thường xuyên kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh các cấp. Thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố và chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Phó Chỉ huy Trưởng, tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Đỗ Quốc Hùng cho biết: Sau 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân Ban CHQS thành phố đã tham mưu kiện toàn tổ chức biên chế của các đơn vị dự bị động viên và dân quân tự vệ, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao. 10 năm qua, Ban CHQS thành phố đã tham mưu mở 198 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 8.500 lượt đồng chí và giáo dục quốc phòng cho trên 11.000 học sinh, sinh viên góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh sinh viên về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Nhằm bảo đảm cho khu vực phòng thủ có sức mạnh tổng hợp ngày càng cao trong quá trình xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng toàn diện tiềm lực trong khu vực phòng thủ, trọng tâm xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế - quốc phòng – an ninh. Đồng thời, tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch huấn luyện, diễn tập, đảm bảo trang bị hậu cần kỹ thuật cho lực lượng vũ trang hoạt động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, kiện toàn tổ chức, tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận của lực lượng vũ trang thành phố, tham gia tích cực các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương, tham gia vào các chương trình xoá đói, giảm nghèo bền vững, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần tạo thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp trong thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn thành phố./.

Ngọc Thủy

Tin mới nhất

VPUB - Dân quân tự vệ xã Thanh Minh chung tay xây dựng nông thôn mới(16/09/2019 6:14 CH)

VPUB - Trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh", 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh(13/09/2019 2:24 CH)

VPUB – Trên 500 học viên được tập huấn phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"...(11/09/2019 9:25 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp thành phố và xã, phường lần thứ 3(10/09/2019 9:45 CH)

VPUB - 60 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh(09/09/2019 5:16 CH)

VPUB - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện(09/09/2019 3:35 CH)

VPUB - Hội thi “Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVII - năm 2019 dự kiến diễn ra từ...(08/09/2019 7:18 CH)

VPUB - Trường THPT Lương Thế Vinh tưng bừng khai giảng năm học 2019 – 2020(05/09/2019 4:31 CH)

VPUB – Huyện Điện Biên đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tại địa phương (04/09/2019 4:15 CH)

VPUB – Gần 200 học viên tập huấn công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo(03/09/2019 6:05 CH)

VPUB - Huyện Điện Biên Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019(30/08/2019 3:47 CH)

VPUB - Tuổi trẻ thành phố Điện Biên Phủ với việc cập nhật bản đồ số Việt Nam(30/08/2019 11:31 SA)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc...(29/08/2019 10:04 CH)

VPUB – Trao 150 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật tỉnh Điện Biên(29/08/2019 9:30 CH)

VPUB - Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024(29/08/2019 7:24 CH)

VPUB - Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới ở Mường Ảng (28/08/2019 10:48 CH)

VPUB – Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (28/08/2019 9:10 CH)

VPUB – Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông tổng kết năm học 2018-2019(23/08/2019 11:42 CH)

VPUB - Mường Ảng đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân(22/08/2019 10:40 CH)

VPUB – Hội nhập Quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững khu vực Tây Bắc bộ(22/08/2019 6:28 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°