VPUB - Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 01 - 06 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cấp ủy, chính quyền xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ đã có nhiều giải pháp cụ thể, gắn với thực tế cơ sở, giúp cho xã từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định dân cư trên địa bàn.

Người dân bản Cấu, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ làm đường tuần tra bảo vệ rừng.

Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ là xã biên giới đặc biệt khó khăn, địa hình đồi núi phức tạp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; trình độ dân trí không đồng đều, dân cư sống rải rác, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi chủ yếu theo mô hình nhỏ lẻ; việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm chuyển biến. Ý thức bảo vệ, khai thác các công trình phục vụ cho sản xuất của Nhân dân còn hạn chế. Một số hộ dân còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao, chưa phát huy tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Trước những khó khăn ấy, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã trăn trở nhằm phát huy những thuận lợi, khắc phục các khó khăn, bất cập và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND xã đã ban hành Nghị quyết về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng NTM hàng năm. Đồng thời thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM và các ban phát triển bản ở 9/9 bản trên địa bàn xã để chỉ đạo, tổ chức triên khai thực hiện Chương trình; thường xuyên đánh giá việc thực hiện các nội dung của Chương trình và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các thành viên và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Xác định công tác tuyên truyền, truyền thông về Chương trình xây dựng NTM là một nội dung hết sức quan trọng, do vậy xã đã tích cực lồng ghép, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gia đình “5 không, 3 sạch”, “vệ sinh môi trường nông thôn, gắn với xây dựng NTM”... trên địa bàn với trên 3.570 lượt người tham dự; liên tục cập nhật, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho người dân hiểu các quyền lợi và trách nhiệm của bản thân, cộng đồng bản trong quá trình xây dựng NTM; thường xuyên phát động các hoạt động phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa giữa các bản. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với trên 9.500 lượt người tham dự nhằm tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa trong bản và tham gia các phong trào do xã phát động. Tổ chức 1 Hội thi tìm hiểu về Chương trình xây dựng NTM với sự tham gia của 100% các bản tham gia và thu hút hàng trăm lượt người đến xem, cổ vũ.

Đối với công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giao chỉ tiêu đến các bản, tuyên truyền cho nhân dân áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật vào chăn nuôi, sản xuất đẩy mạnh công tác thâm canh tăng vụ, làm ruộng bậc thang mở rộng diện tích trồng lúa nước. Chỉ đạo cán bộ, ban ngành xã, bản thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hình thức chăn nuôi gia súc theo kiểu tập quán thả rông, sang theo phương pháp chăn nuôi có xây dựng chồng trại và trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc, thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, xây dựng kế hoạch chỉ đạo kiểm tra theo định kỳ. Số hộ có thu nhập ổn định ở trên địa bàn xã môi năm được nâng lên, bình quân thu nhập năm 2018 đạt 22,04 triệu đông/người; tỷ lệ hộ nghèo của xã liên tục giảm mạnh qua các năm, hiện nay số hộ nghèo toàn xã là 68 hộ (chiếm 11,41%).

Ông Tao Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Chà Nưa phấn khởi cho biết: “Có được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương là sự đồng thuận chung tay của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Tính đến cuối năm 2018, xã Chà Nưa được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hiện nay xã có nhiều đổi thay về đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng lên. Song địa phương cũng xác định đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại, bởi bên cạnh những tiêu chí đạt chuẩn thì cũng còn một số tiêu chí chỉ cơ bản đạt chuẩn. So với mục tiêu chung của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong giai đoạn 2016- 2020 thì còn cần phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa”.

Cũng theo ông Tao Văn Hùng cho biết, để nâng cao chất lượng và hoàn thiện và đạt các tiêu chí xây dựng NTM trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Chà Nưa đã xác định một số nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu hoàn thành trong hai năm 2019 và 2020. Trọng tâm là vận động nhân dân góp ngày công, sức lao động để tu sửa, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng phục vụ giáo dục. Kiến nghị bổ sung, cấp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tăng cường tuyên truyền cho người dân về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tuyên tuyền ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người dân, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, tạo môi trường an toàn, lành mạnh thúc đẩy phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị giao ban định kỳ giữa Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và Bộ CHQS tỉnh Luông Pra Băng(30/09/2019 9:19 CH)

VPUB - Tập huấn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho cán bộ cấp cơ sở năm 2019(26/09/2019 4:40 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố năm 2019(23/09/2019 5:37 CH)

VPUB - Hội thảo nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính văn phòng, đáp ứng...(12/09/2019 11:08 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Mừng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy(06/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Đại hội Thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI giai đoạn 2019 - 2024 dự kiến diễn ra từ 2 -...(06/09/2019 4:34 CH)

VPUB - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất xác định tuyến ĐGHC, giải quyết tranh chấp đất đai liên...(23/08/2019 8:55 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

VPUB - Ngành Nội vụ sơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối...(16/07/2019 7:56 CH)

VPUB - Để cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thực...(13/07/2019 6:11 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 dẫn đầu trong các cơ...(05/07/2019 10:50 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Mừng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên khóa XII,...(01/07/2019 7:54 CH)

VPUB - Hội nghị tổng kết công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp...(25/06/2019 5:09 CH)

VPUB - Hội nghị tiếp xúc tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV(21/06/2019 9:19 CH)

VPUB - Phát huy vai trò của Hội nông dân trong việc tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Người...(16/06/2019 6:39 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng...(15/06/2019 3:56 CH)

VPUB - Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng...(14/06/2019 4:53 CH)

VPUB - Trên 150 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019(11/06/2019 4:50 CH)

VPUB - Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh...(07/06/2019 6:47 CH)

VPUB - Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 1): Ngày làm việc thứ nhất, xem xét, đóng góp ý kiến vào...(06/06/2019 11:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°