VPUB - Không ngừng xây dựng, củng cố các lực lượng trị an cơ sở

Đăng ngày 23 - 04 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Trong những năm qua, việc thi hành các văn bản về lực lượng trị an cơ sở như lực lượng Dân phòng, Công an xã, Bảo vệ dân phố và lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp… luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ. Từ đó các lực lượng này đã thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác và luôn là nòng cốt trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Lực lượng cứu hỏa và dân phòng nỗ lực dập lửa tại số nhà 15A, tổ dân phố 17, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Theo đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến lực lượng trị an cơ sở, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng, phát trên 1.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các văn bản pháp luật có liên quan đến các lực lượng trị an cơ sở và phản ánh tình hình, kết quả công tác triển khai, thực hiện của các đơn vị, địa phương. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân về vị trí, vai trò của bảo vệ dân phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; quan tâm tham gia củng cố, xây dựng lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Kết quả, trong công tác xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động đối với lực lượng Dân phòng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương củng cố, xây dựng 101 Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy (PCCC) các cấp và thành lập các Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 1.908 Đội Dân phòng với tổng số 21.023 đội viên đi vào hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác PCCC tại địa bàn, khu dân cư. Công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC và quản lý vật liệu nổ công nghiệp được chú trọng triển khai thực hiện với 140 lượt kiểm tra theo chuyên đề, chuyên ngành về công tác PCCC và quản lý vật liệu nổ công nghiệp; kiểm tra 5568 lượt cơ sở, địa bàn trọng điểm có nguy hiểm về cháy, nổ. Qua kiểm tra đã phát hiện 976 thiếu sót về công tác PCCC, tạm đình chỉ 80 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và quản lý vật liệu nổ công nghiệp; xử lý vi phạm hành chính 137 vụ, thu nộp ngân sách địa phương hàng trăm triệu đồng.

Đối với công tác củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn về trưởng, phó trưởng Công an xã và Công an viên. Tuyển chọn nhân sự, bổ nhiệm các chức danh Công an xã đảm bảo tính ổn định; ưu tiên xem xét bổ nhiệm các đồng chí đã được đào tạo ở cơ sở làm Trưởng Công an xã, tuyển dụng các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia công tác Công an xã, điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự khi cần thiết. Tính đến hết tháng 3/2019, toàn tỉnh đã có trên 2.000 đồng chí Công an xã. Bên cạnh đó, hàng năm UBND tỉnh đều chỉ đạo Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã với 1 lớp đào tạo Trung cấp Trưởng Công an xã; mở 28 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 785 lượt Trưởng Công an xã, 951 lượt Phó Trưởng Công an xã và 164 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 12.839 lượt Công an viên. Qua đó, đã nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Công an xã.

Đối với lực lượng bảo vệ dân phố; bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc cấp tỉnh quản lý đã bố trí trên 1.300 cán bộ làm công tác bảo vệ. Trong đó có 318 đồng chí bảo vệ chuyên trách; 164 đồng chí bảo vệ bán chuyên trách, 813 đồng chí bảo vệ hợp đồng và 8 đồng chí vệ sĩ. Toàn tỉnh hiện có 14 Ban, 244 tổ bảo vệ dân phố với 705 thành viên. Công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2013 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức 89 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 6.200 lượt bảo vệ dân phố; 8 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 605 lượt bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức về mọi mặt cho lực lượng bảo vệ, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Kết quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các lực lượng Dân phòng, Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp ban hành các Nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức tuyên truyền và phát hàng trăm ngàn tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS đến từng tổ dân phố, thôn, bản và tham gia tố giác tội phạm.

Tiếp tục xây dựng, củng cố 1.908 đội dân phòng; 137 cụm liên kết về an ninh trật tự; 1.570 tổ An ninh nhân dân, 668 tổ Thanh niên xung kích an ninh, 62 dòng họ bình yên; 53 xã, phường, thị trấn, thôn bản tự quản về an ninh trật tự; 63 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 1.814 tổ hoà giải, 30 nhóm nòng cốt và 9 câu lạc bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam với pháp luật. Nhiều mô hình đã phát huy tính hiệu quả, tạo nền móng cho việc xây dựng thế trận An ninh nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân vững chắc.

Bên cạnh đó, hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra; góp phần đem lại hiệu quả trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ ngay tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, các ý kiến đóng góp của nhân dân đối với lực lượng Công an xã đã được tiếp thu, giải đáp ngay tại cuộc họp; nhiều mô hình phòng, chống tội phạm trong nhân dân đã được xây dựng, củng cố và phát triển, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên việc thi hành các văn bản về lực lượng trị an cơ sở vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với các tổ chức quần chúng, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong việc giữ gìn an ninh trật tự có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên; năng lực, trình độ chuyên môn của các lực lượng cở cơ sở còn nhiều hạn chế, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ huấn luyện nghiệp vụ và cấp trang phục cho các lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu công tác.

Trong thời gian tới, để các lực lượng trị an cơ sở phát huy được hiệu quả trong các mặt công tác, tỉnh Điện Biên tiếp tục có những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan ban hành các văn bản quy định cụ thể mức phụ cấp hàng tháng đối với từng chức danh của các lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tương xứng với đặc thù công việc, thời gian, công sức làm việc nhằm khích lệ, tạo sự nhiệt huyết trong công tác của các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời cũng cần quy định cụ thể trách nhiệm của các ngành, UBND các cấp trong việc phân bổ kinh phí thực hiện chế độ chính sách, bồi dưỡng, huấn luyện, cấp trang phục và công cụ, phương tiện làm việc để các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác và luôn là nòng cốt trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng và huyện Tủa Chùa năm...(16/08/2019 11:37 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 6 tháng...(15/08/2019 8:40 CH)

VPUB - Người chỉ huy tận tụy với đơn vị, say mê nghiên cứu, phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật(27/07/2019 4:39 CH)

VPUB - Sơ kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(26/07/2019 6:18 CH)

VPUB - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia(25/07/2019 7:26 CH)

VPUB - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Chà: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác(23/07/2019 3:16 CH)

VPUB - Ban CHQS xã Quài Nưa: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(21/07/2019 5:35 CH)

VPUB - Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...(18/07/2019 7:37 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

VPUB - Để cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thực...(13/07/2019 6:11 CH)

VPUB - Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ...(11/07/2019 6:00 CH)

VPUB - Ban CHQS Tự vệ Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên: Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo...(06/07/2019 10:33 CH)

VPUB - Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh: Trao 48...(25/06/2019 11:59 CH)

VPUB - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Giao ban khối pháp chế(25/06/2019 11:15 CH)

VPUB - Khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh...(21/06/2019 6:26 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng vũ...(10/06/2019 11:54 CH)

VPUB - Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh...(07/06/2019 6:47 CH)

VPUB - Tọa đàm "50 năm Quân khu 2 hành quân theo chân Bác"(07/06/2019 4:14 CH)

VPUB - Lễ xuất quân học kỳ quân đội “Trải nghiệm làm chiến sỹ” năm 2019(06/06/2019 5:59 CH)

VPUB - Trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách(02/06/2019 11:53 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°