VPUB – Tổ chức triển khai đào tạo nghề cho 8.000 người trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đăng ngày 11 - 03 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn – Nhằm nâng cao kiến thức, phát triển năng lực chuyên môn, tụ tạo việc làm hoặc chuyển đổi ngành, nghề phù hợp cho lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, tổ chức đào tạo nghề cho 8.000 người theo các cấp trình độ (Cao đẳng: 180 người, trung cấp: 300 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 7.520 người). Đảm bảo tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt từ 70% trở lên (đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỷ lệ có việc làm đạt từ 80% trở lên); góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2019 đạt 54,57%. Chỉ tiêu đào tạo phân bộ cho các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019 thực hiện theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh; đối với các trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế thực hiện theo chỉ tiêu hướng dẫn về phát triển đào tạo năm 2019 ( trong Quyết định số 1168/QĐ-UBND của UBND tỉnh). Đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuyển sinh trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng ưu tiên người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có công với cách mạng. Tập trung đào tạo những nghề đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chú trọng những nghề trọng điểm cấp quốc gia đã được phê duyệt đầu tư theo dự án “Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp”; tập trung vào các các nghề theo định hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, các dự án phát triển sản xuất theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gắn đào tạo nghề với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo nghề chủ động cân đối, bố trí bổ sung ngân sách địa phương, lồng ghép với các chương trình, dự án khác và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề năm 2019

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh chủ động phối hợp cùng các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức đào tạo và cung ứng lao động sau đào tạo. Các trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Nghề tích cực chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm giáo dực nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện để thực hiện đào tạo nghề ở các cấp trình độ, tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Thủy

Tin mới nhất

VPUB - Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh(02/12/2019 3:58 CH)

VPUB - Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(27/11/2019 4:57 CH)

VPUB - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn...(23/11/2019 12:12 SA)

VPUB - Trồng cây Hoa Ban tại trục đường Võ Nguyên Giáp và tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021(14/11/2019 11:06 CH)

VPUB - Tết Âm lịch năm Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày(12/11/2019 11:09 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(05/11/2019 11:03 CH)

VPUB - Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (05/11/2019 6:08 CH)

VPUB - Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) (21/10/2019 11:23 CH)

VPUB - Phấn đấu đến cuối năm 2020, bảo đảm 100% hộ gia đình có công có mức sống bằng hoặc cao hơn...(15/10/2019 9:01 CH)

VPUB - Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua...(09/10/2019 4:26 CH)

VPUB - Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 dự kiến...(09/10/2019 4:22 CH)

VPUB - Phát hành vé xem các trận đấu vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019 tổ...(08/10/2019 4:27 CH)

VPUB - Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 (28/09/2019 10:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - Phấn đấu trên 90% học sinh được khám, tư vấn sức khỏe (25/08/2019 6:36 SA)

VPUB - Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn...(27/07/2019 4:59 CH)

VPUB - Tiếp nhận 1,5 tỷ đồng nguồn tài trợ bổ sung của tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (SCI) (03/07/2019 5:28 CH)

VPUB - Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế (01/07/2019 4:15 CH)

VPUB - Đẩy mạnh truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch...(30/06/2019 4:36 CH)

VPUB - Phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt hiệu quả(10/06/2019 8:49 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°