VPUB – Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh xuống còn 33,97 % năm 2019

Đăng ngày 25 - 02 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn – Để triển khai có hiệu quả Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Ngày 21/02 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu chung giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, giảm khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các địa phương và các nhóm dân cư; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã khó khăn, xã thuộc Chương trình 135; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản và mục tiêu cụ thể là: Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn 33,97 % (giảm 3,49%/năm); các huyện nghèo giảm bình quân trên 4%/năm. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 5,45%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 43,45%/tổng số hộ dân tộc thiểu số; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. UBND tỉnh ban hành kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tập trung triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo như: Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Thực hiện có hiệu quả chính sách đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh, sinh viên, người nhiễm HIV, người thuộc hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình; từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã, huyện, phòng khám đa khoa, khu vực. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo ở các cấp, bậc học theo quy định hiện hành; chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên và các chính sách khác, nhất là sinh viên thuộc hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách xã hội được vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường, mua sắm phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Đầu tư, xây mới, tu bổ và nâng cấp hệ thống cấp và lưu trữ nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn dùng quanh năm và sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia thông qua các nguồn kinh phí hỗ trợ nhà nước và đóng góp của nhân dân. Vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã, bản đặc biệt khó khăn (gồm Chương trình 30a, Chương trình 135). Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo (gồm: Chương trình 30a, Chương trình 135, dự án đối với các xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135); thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; tăng cường công tác giám sát, đánh giá Chương trình giảm nghèo.

Để triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện giám sát, đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh và tình hình thực tế địa phương để xây dựng Kế hoạch thực hiện cho phù hợp; Phân công các phòng, ban, đơn vị cấp huyện phụ trách, thực hiện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn cấp xã; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp xã nhất là về cơ chế, chính sách sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ theo đúng quy định về quản lý ngân sách nhà nước và nguồn vốn đầu tư công; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

Ngọc Thủy

 

Tin mới nhất

VPUB - Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh(02/12/2019 3:58 CH)

VPUB - Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(27/11/2019 4:57 CH)

VPUB - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn...(23/11/2019 12:12 SA)

VPUB - Trồng cây Hoa Ban tại trục đường Võ Nguyên Giáp và tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021(14/11/2019 11:06 CH)

VPUB - Tết Âm lịch năm Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày(12/11/2019 11:09 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(05/11/2019 11:03 CH)

VPUB - Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (05/11/2019 6:08 CH)

VPUB - Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) (21/10/2019 11:23 CH)

VPUB - Phấn đấu đến cuối năm 2020, bảo đảm 100% hộ gia đình có công có mức sống bằng hoặc cao hơn...(15/10/2019 9:01 CH)

VPUB - Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua...(09/10/2019 4:26 CH)

VPUB - Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 dự kiến...(09/10/2019 4:22 CH)

VPUB - Phát hành vé xem các trận đấu vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019 tổ...(08/10/2019 4:27 CH)

VPUB - Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 (28/09/2019 10:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - Phấn đấu trên 90% học sinh được khám, tư vấn sức khỏe (25/08/2019 6:36 SA)

VPUB - Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn...(27/07/2019 4:59 CH)

VPUB - Tiếp nhận 1,5 tỷ đồng nguồn tài trợ bổ sung của tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (SCI) (03/07/2019 5:28 CH)

VPUB - Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế (01/07/2019 4:15 CH)

VPUB - Đẩy mạnh truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch...(30/06/2019 4:36 CH)

VPUB - Phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt hiệu quả(10/06/2019 8:49 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°