VPUB - Triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2019–2021

Đăng ngày 15 - 02 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Nhằm triển khai công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về triển khai công tác đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019–2021 và các năm tiếp theo.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19, cũng như các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường chỉ đạo và quản lý nhà nước về lĩnh vực đối ngoại; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh, thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các đối tác nước ngoài, qua đó phát huy thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu công tác đối ngoại phải bám sát chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; quá trình hội nhập quốc tế gắn với ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại, phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ biên giới, nhất là đối với những địa bàn phức tạp, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trao đổi thương mại khu vực biên giới. Cùng với đó các cấp, các ngành chủ động, sáng tạo trong quán triệt, cụ thể hóa thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các lần tiếp theo; tăng cường quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả với từng đối tác, trong từng lĩnh vực, nhất là về kinh tế; cần chủ động phối hợp, đồng hành, để triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại.

Kế hoạch đã đề ra nhiều nội dung cụ thể như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các hoạt động đối ngoại; tăng cường hội nhập quốc tế và công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các địa phương của Lào, Trung Quốc các nước trong cộng đồng ASEAN; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; công tác ngoại giao văn hóa; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia; tăng cường nguồn lực cho công tác đối ngoại.

Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh tăng cường mở rộng hợp tác với các địa phương nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia; kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn 2030…

Thanh Tâm

Tin mới nhất

VPUB - Phấn đấu trên 90% học sinh được khám, tư vấn sức khỏe (25/08/2019 6:36 SA)

VPUB - Tiếp nhận 1,5 tỷ đồng nguồn tài trợ bổ sung của tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (SCI) (03/07/2019 5:28 CH)

VPUB - Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế (01/07/2019 4:15 CH)

VPUB - Đẩy mạnh truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch...(30/06/2019 4:36 CH)

VPUB - Phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt hiệu quả(10/06/2019 8:49 CH)

VPUB - Phương án tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2019 - 2020(03/06/2019 3:36 CH)

VPUB – Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá(28/05/2019 9:59 CH)

VPUB – Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,...(10/05/2019 5:30 SA)

VPUB - Tiếp nhận hơn 1,8 tỷ đồng nguồn tài trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam(04/05/2019 2:22 CH)

VPUB - Tiếp nhận nguồn tài trợ do tổ chức BDCF trao tặng và hỗ trợ lắp đặt hệ thống máy lọc nước...(09/04/2019 5:11 CH)

VPUB – Phấn đấu 90% người nhiễm HIV trong cộng đồng được phát hiện và báo cáo(09/04/2019 4:45 CH)

VPUB - Điện Biên: Dự kiến 5.431 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019(03/04/2019 11:51 CH)

VPUB - Tăng cường hoạt động đối ngoại năm 2019(28/03/2019 10:03 CH)

VPUB - Bắn 60 giàn pháo hoa tầm thấp trong chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2019(13/03/2019 11:38 CH)

VPUB – Tổ chức triển khai đào tạo nghề cho 8.000 người trên địa bàn tỉnh năm 2019(11/03/2019 1:08 CH)

VPUB - Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng(04/03/2019 3:24 CH)

VPUB - Triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa...(01/03/2019 9:27 CH)

VPUB – Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh xuống còn 33,97 % năm 2019(25/02/2019 10:25 CH)

VPUB - Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2019(25/02/2019 9:25 CH)

VPUB - Năm 2019 Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 8.650 lao động(25/02/2019 5:07 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°