VPUB - Triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2019–2021

Đăng ngày 15 - 02 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Nhằm triển khai công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về triển khai công tác đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019–2021 và các năm tiếp theo.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19, cũng như các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường chỉ đạo và quản lý nhà nước về lĩnh vực đối ngoại; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh, thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các đối tác nước ngoài, qua đó phát huy thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu công tác đối ngoại phải bám sát chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; quá trình hội nhập quốc tế gắn với ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại, phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ biên giới, nhất là đối với những địa bàn phức tạp, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trao đổi thương mại khu vực biên giới. Cùng với đó các cấp, các ngành chủ động, sáng tạo trong quán triệt, cụ thể hóa thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các lần tiếp theo; tăng cường quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả với từng đối tác, trong từng lĩnh vực, nhất là về kinh tế; cần chủ động phối hợp, đồng hành, để triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại.

Kế hoạch đã đề ra nhiều nội dung cụ thể như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các hoạt động đối ngoại; tăng cường hội nhập quốc tế và công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các địa phương của Lào, Trung Quốc các nước trong cộng đồng ASEAN; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; công tác ngoại giao văn hóa; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia; tăng cường nguồn lực cho công tác đối ngoại.

Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh tăng cường mở rộng hợp tác với các địa phương nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia; kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn 2030…

Thanh Tâm

Tin mới nhất

VPUB - Miễn thu phí tham quan 7 điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa trong dịp tết Nguyên...(18/01/2020 11:53 CH)

VPUB - Hơn 900 người cao tuổi thọ 90 tuổi, thọ 100 tuổi trên địa bàn tỉnh được chúc thọ, mừng thọ(12/01/2020 1:07 SA)

VPUB - Tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh(27/12/2019 11:45 CH)

VPUB - Tiếp nhận gần 500 triệu đồng nguồn tài trợ của tổ chức VFE(27/12/2019 11:12 CH)

VPUB - Năm 2020, phấn đấu trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục...(27/12/2019 11:00 CH)

VPUB - Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý...(26/12/2019 9:53 CH)

VPUB – Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người (18/12/2019 11:35 CH)

VPUB - Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh(02/12/2019 3:58 CH)

VPUB - Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(27/11/2019 4:57 CH)

VPUB - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn...(23/11/2019 12:12 SA)

VPUB - Trồng cây Hoa Ban tại trục đường Võ Nguyên Giáp và tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021(14/11/2019 11:06 CH)

VPUB - Tết Âm lịch năm Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày(12/11/2019 11:09 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(05/11/2019 11:03 CH)

VPUB - Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (05/11/2019 6:08 CH)

VPUB - Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) (21/10/2019 11:23 CH)

VPUB - Phấn đấu đến cuối năm 2020, bảo đảm 100% hộ gia đình có công có mức sống bằng hoặc cao hơn...(15/10/2019 9:01 CH)

VPUB - Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua...(09/10/2019 4:26 CH)

VPUB - Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 dự kiến...(09/10/2019 4:22 CH)

VPUB - Phát hành vé xem các trận đấu vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019 tổ...(08/10/2019 4:27 CH)

VPUB - Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 (28/09/2019 10:08 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°