VPUB – Điện Biên đã bám sát tình hình, các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ

Đăng ngày 03 - 07 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn – Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra ngày 2/7 cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Điện Biên đã bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhất là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2018/NQ-CP, số 35/NQ-CP, tỉnh Điện Biên đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp chỉ đạo điều hành để các cấp, các ngành triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể Điện Biên luôn xác định nâng cao tốc độ, từng bước ổn định chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp. Tăng cường huy động, sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả nguồn lực đầu tư, nhất là các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, quản lý kế hoạch vốn đầu tư công, kiểm soát và thực hiện đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020. Trong đó: tập trung ưu tiên vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả các khoản ứng trước từ ngân sách trung ương, bố trí vốn xử lý dứt điểm các công trình đã hoàn thành còn nợ khối lượng, các dự án cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2018 để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; Tập trung đôn đốc đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ…

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều vướng mắc khó khăn như: Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phân cấp cho địa phương trên các lĩnh vực, trong đó có quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng… Do đó mong Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu bố trí nguồn lực để tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các dự án xây dựng chiếm dụng đất quy hoạch rừng, cho phép UBND tỉnh, TP (cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch rừng) được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Cũng tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung và nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với 18 vấn đề trọng tâm; trong đó quan tâm đến các vấn đề như kiểm soát lạm phát; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đảm bảo an sinh, an toàn xã hội; duy trì, nâng cao thứ hạng cạnh tranh cấp quốc gia và các vấn đề bức xúc khác. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tập trung khắc phục khó khăn, trở ngại, nhất là đối với các tỉnh, thành đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, kịp thời khắc phục hậu quả để ổn định đời sống cho nhân dân...

 

Tuyết Anh

 

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019(15/01/2019 9:11 CH)

VPUB - Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019(11/01/2019 11:25 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018(09/01/2019 11:56 CH)

VPUB - Đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Phong Sa Ly (Lào) chào xã giao Thường trực Tỉnh...(26/12/2018 10:59 CH)

VPUB - Hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban MTTQ các xã của tỉnh Điện Biên với Mặt trận Lào...(26/12/2018 10:24 CH)

VPUB - Lễ động thổ xây dựng Nhà máy Thủy điện Mường Mươn(25/12/2018 10:53 CH)

VPUB - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp(20/12/2018 10:07 CH)

VPUB- Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 5-7/12(27/11/2018 11:07 CH)

VPUB- Trồng cây Mắc ca thay đổi cơ cấu, phương thức sản xuất nương rẫy truyền thống(20/11/2018 7:31 CH)

VPUB - UBND tỉnh làm việc với các đơn vị về tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng...(26/10/2018 7:25 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến kiểm tra thực địa tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông(28/09/2018 11:57 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 -...(18/09/2018 5:35 CH)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn kiểm tra thực địa tại Thị xã Mường Lay(30/08/2018 11:10 CH)

VPUB - Tiếp nhận 100.000 USD thực hiện dự án Thử nghiệm Vận hành Thông tin Khí hậu Nông nghiệp -...(14/08/2018 9:13 CH)

VPUB – Hội nghị toàn quốc về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững(27/07/2018 8:09 CH)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên(27/07/2018 10:01 SA)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang liệt Sỹ A1 (27/07/2018 12:49 SA)

VPUB – Điện Biên tập trung nguồn lực xây dựng NTM ở các xã biên giới(26/07/2018 4:53 CH)

VPUB - Công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình...(23/07/2018 4:48 CH)

VPUB - Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu...(20/07/2018 11:48 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°