VPUB – Điện Biên đã bám sát tình hình, các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ

Đăng ngày 03 - 07 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn – Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra ngày 2/7 cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Điện Biên đã bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhất là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2018/NQ-CP, số 35/NQ-CP, tỉnh Điện Biên đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp chỉ đạo điều hành để các cấp, các ngành triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể Điện Biên luôn xác định nâng cao tốc độ, từng bước ổn định chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp. Tăng cường huy động, sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả nguồn lực đầu tư, nhất là các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, quản lý kế hoạch vốn đầu tư công, kiểm soát và thực hiện đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020. Trong đó: tập trung ưu tiên vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả các khoản ứng trước từ ngân sách trung ương, bố trí vốn xử lý dứt điểm các công trình đã hoàn thành còn nợ khối lượng, các dự án cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2018 để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; Tập trung đôn đốc đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ…

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều vướng mắc khó khăn như: Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phân cấp cho địa phương trên các lĩnh vực, trong đó có quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng… Do đó mong Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu bố trí nguồn lực để tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các dự án xây dựng chiếm dụng đất quy hoạch rừng, cho phép UBND tỉnh, TP (cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch rừng) được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Cũng tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung và nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với 18 vấn đề trọng tâm; trong đó quan tâm đến các vấn đề như kiểm soát lạm phát; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đảm bảo an sinh, an toàn xã hội; duy trì, nâng cao thứ hạng cạnh tranh cấp quốc gia và các vấn đề bức xúc khác. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tập trung khắc phục khó khăn, trở ngại, nhất là đối với các tỉnh, thành đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, kịp thời khắc phục hậu quả để ổn định đời sống cho nhân dân...

 

Tuyết Anh

 

Tin mới nhất

VPUB – Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV: Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ(16/07/2018 11:59 CH)

VPUB – Tiếp thu, phối hợp giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri(16/07/2018 6:57 CH)

VPUB - Tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng năm tăng 6,28% (16/07/2018 6:02 CH)

VPUB - Tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh...(16/07/2018 5:51 CH)

VPUB – HĐND tỉnh khóa XIV long trọng khai mạc kỳ họp thứ 8(16/07/2018 3:37 CH)

VPUB - Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến...(13/07/2018 11:58 CH)

VPUB – Điện Biên tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông...(13/07/2018 8:42 CH)

VPUB - Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 7/2018 (lần 2)(13/07/2018 6:01 CH)

VPUB - Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV(13/07/2018 12:26 SA)

VPUB - Điện Biên chú trọng, quan tâm thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,...(12/07/2018 11:59 CH)

VPUB - Ban Văn hóa xã hội họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết (12/07/2018 6:30 CH)

VPUB - Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triền kinh tế(11/07/2018 2:47 CH)

VPUB - Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019(10/07/2018 12:36 SA)

VPUB – Thêm động lực phát triển cho vùng khó khăn tại Điện Biên(07/07/2018 4:18 CH)

VPUB - Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra trong 3 ngày (Từ 16-18/7)(07/07/2018 12:35 SA)

VPUB – Hội nghị giao ban công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm(06/07/2018 11:59 CH)

VPUB - Mường Chà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở (05/07/2018 11:59 CH)

VPUB – Tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng để triển khai dự án "Cải thiện sinh kế và nâng cao khả năng chống...(05/07/2018 6:17 CH)

VPUB - Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV(05/07/2018 1:45 SA)

VPUB – Giao ban công tác nội chính và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm(04/07/2018 9:00 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°