Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Anh Lưu Công Lương

Đăng ngày 15 - 06 - 2018
100%

   TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN NẬM PỒ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

         Số: 03/CV-TA                                     Nậm Pồ, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

                             Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Số 851, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngày 31/5/2018 Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Anh Lưu Công LươngSinh năm 1970; Nơi cư trú cuối cùng: Bản Vàng Đán, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Căn vào Điều 385 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đề nghị Công thông tin điện tử  tỉnh Điện Biên đăng nội dung thông báo tại Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú số: 01/TB-TA ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Gửi kèm theo công văn này) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên

Rất mong được sự phối hợp của Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên để đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Nơi nhận

Như kính gửi;                                                                                                

- Lưu hồ sơ

Tin mới nhất

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Nguyễn Dương Quỳnh(06/01/2020 11:48 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Dương Quỳnh(20/08/2019 3:20 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người mất tích bà Phạm Thị Hà(10/06/2019 9:13 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Khang Ly(21/05/2019 9:04 CH)

Quyết định Tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Khang Ly(21/05/2019 8:48 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Trần Thị Hoa (09/05/2019 4:08 SA)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích(09/05/2019 4:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ANH LÒ VĂN CƯỜNG(10/08/2018 6:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với anh Lò Văn Cường(10/08/2018 6:11 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ÔNG LÒ VĂN THANH(06/07/2018 11:35 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Lò Văn Thanh (06/07/2018 2:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ANH LƯU CÔNG LƯƠNG(15/06/2018 4:01 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Anh Lưu Công Lương(15/06/2018 3:49 CH)

Quyết định tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 10:08 CH)

Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 3:48 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:26 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 3:07 CH)

Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với Anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 2:39 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 10:05 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°