Quyết định tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm

Đăng ngày 22 - 05 - 2018
100%

       TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 08/2018/QĐDS ST

V/v: Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú                                           

                                                                                              NHÂN DANH

                                                                       NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

                          Với thành phần giải quyết việc dân sự:

Chủ tọa phiên họp: Ông Phan Văn Khanh – Thẩm phán

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Kiểm sát viên.

Trong ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 08/2018/          TLST-DS ngày 23 tháng 3 năm 2018 về yêu cầu Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo Quyết định mở phiên họp số: 08/2018/QĐPH-ST ngày 06 tháng 4 năm 2018.

  1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Bùi Đức Thức. Địa chỉ: Số nhà 39, tổ dân phố 8, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  2. Người bị yêu cầu: Chị Lò Thị Thơm. Nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 39, tổ dân phố 8, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự người yêu cầu anh Bùi Đức Thức trình bày: Anh và chị Lò Thị Thơm kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn năm 2010 tại UBND phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đến tháng 7 năm 2017 chị Thơm bỏ nhà đi cho đến nay không có tin tức gì. Nay xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, anh có nguyện vọng được ly hôn và yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm.

Tại phiên họp: anh Thức vẫn giữ nguyên yêu cầu.

  • Kiểm sát viên phát biểu về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa án áp dụng khoản 2 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39, Điều 369, 370, 383, 385 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, chấp nhận đơn yêu cầu của anh Bùi Đức Thức về việc yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.

NHẬN ĐỊNH

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ nhận định:

  • Anh Thức và chị Lò Thị Thơm kết hôn năm 2010 tại UBND phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đến tháng 7 năm 2017 chị Thơm bỏ nhà đi cho đến nay không có tin tức gì (đã được UBND xã Mường Đăng, huyện Mường Ẳng và UBND phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xác nhận).

Xét thấy, chị Lò Thị Thơm đã biệt tích khỏi địa phương từ tháng 7/2017 cho đến nay không có tin tức gì. Anh Thức yêu cầu Tóa án tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú là có căn cứ. Vì vậy, cần chấp nhận đơn yêu cầu của anh Thức là phù hợp với quy định tại Điều 64 Bộ luật dân sự.

  • Anh Bùi Đức Thức phải chịu án phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự theo quy định tại Điều 149 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Điều 64 Bộ luật dân sự; Khoản 2 Điều Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39, Điều 369, 370, 383, 385 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 37 Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

  1. Chấp nhận đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.

Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú do anh Bùi Đức Thức chịu.

  1. Anh Bùi Đức Thức phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí dân sự sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng lệ phí đã nộp tại biên lai số AA/2016 ngày 23/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Anh Thức đã nộp đủ tiền lệ phí.
  2. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Anh Bùi Đức Th có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp chị Lò Thị Thơm trở về./.

Tin mới nhất

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Nguyễn Dương Quỳnh(06/01/2020 11:48 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Dương Quỳnh(20/08/2019 3:20 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người mất tích bà Phạm Thị Hà(10/06/2019 9:13 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Khang Ly(21/05/2019 9:04 CH)

Quyết định Tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Khang Ly(21/05/2019 8:48 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Trần Thị Hoa (09/05/2019 4:08 SA)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích(09/05/2019 4:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ANH LÒ VĂN CƯỜNG(10/08/2018 6:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với anh Lò Văn Cường(10/08/2018 6:11 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ÔNG LÒ VĂN THANH(06/07/2018 11:35 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Lò Văn Thanh (06/07/2018 2:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ANH LƯU CÔNG LƯƠNG(15/06/2018 4:01 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Anh Lưu Công Lương(15/06/2018 3:49 CH)

Quyết định tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 10:08 CH)

Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 3:48 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:26 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 3:07 CH)

Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với Anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 2:39 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 10:05 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°