Đồi A1

Đăng ngày 01 - 01 - 2017
100%

Đồi A1 nằm ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ. Đồi A1 nằm dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, bao gồm 2 đỉnh: Tây Bắc cao hơn 490m, Đông Nam cao hơn 493m. A1 là ký hiệu mà quân đội Việt Nam đặt cho quả đồi. Sáng ngày 7/5/1954 quân đội Việt Nam đã chiếm được đồi A1.

Hiện nay, trên đỉnh Tây Bắc của đồi A1 có đài kỷ niệm được xây theo kiểu “Tam sơn”, ở giữa cao, hai bên thấp và đều có hình mái đầu đạo. Phía trước là lư hương, ở giữa là tấm bia, phù hiệu Quốc kỳ, sao vàng nền tròn đỏ, xung quanh là vòng tương hoa.

Bên cạnh đài kỷ niệm là xác một trong hai chiếc xe tăng nặng 18 tấn mà tên Quan Ba Hécvuê đưa từ trung tâm Mường Thanh lên để phản kích quân đội Việt Nam. Một di tích quan trọng nữa là cái hố hình phễu to bằng cái “ao đình” cạn. Đó là dấu tích trận nổ khối bộc phá nghìn cân của quân ta mà chiến sĩ ta thường gọi “đào hầm để trị hầm”, trị cả hầm, cả lô cốt cố thủ của giặc./.

(ST)

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên Phủ hôm nay(08/05/2018 2:09 SA)

Thành Bản Phủ và Đền thờ Hoàng Công Chất(01/01/2017 11:05 CH)

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ(01/01/2017 10:50 CH)

Hầm Đờ Cát(01/01/2017 10:48 CH)

Đồi A1(01/01/2017 10:37 CH)

Di tích Đường kéo pháo bằng tay(01/01/2017 10:32 CH)

Cầu Mường Thanh (01/01/2017 10:21 CH)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°