VPUB - Triển khai hiệu quả cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Đăng ngày 07 - 03 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Trong những năm qua, công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tội phạm và sự phát triển kinh tế - xã hội. Có được kết quả ấy, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp là sự nỗ lực của các ban, ngành chức năng cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó đã nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần phòng, chống tội phạm, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Điện Biên vận động, thu hồi gần 500 khẩu súng kíp.

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn diễn biến khá phức tạp, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình" và lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Tình hình tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi phạm tội và tấn công lại lực lượng thi hành công vụ khi bị truy bắt đang ngày càng diễn ra manh động, liều lĩnh hơn; tình trạng bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh và tập quán, thói quen sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng tự chế của đồng bào dân tộc vùng cao, vùng sâu để săn bắn thú rừng, bảo vệ hoa màu…tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ quốc phòng - an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an về tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 301/UBND ngày 5/3/2012 triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1022/KH-UBND ngày 28/6/2012 về tổng kiểm tra mở đợt đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và các ngành thành viên, đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan Công an, Quân sự và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Huyện Mường Nhé được chọn làm điạ bàn thí điểm để chỉ đạo, thực hiện sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh vì huyện Mường Nhé là địa bàn phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đây là huyện có đa số đồng bào dân tộc Mông sinh sống, số lượng súng tự chế trong nhân dân còn nhiều, do đó tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Trong cuộc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại địa bàn Mường Nhé, UBND tỉnh đã trưng tập 163 cán bộ thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, trong đó Công an tỉnh đã trưng tập 94 cán bộ chiến sỹ thuộc các phòng Công an tỉnh, Công an huyện Mường Nhé tham gia. Công an tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố để quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ công an, của UBND tỉnh và giao trách nhiệm cho Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt, chủ công mũi nhọn trong đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong 5 năm (2012 - 2017), UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ, cán bộ lão thành cách mạng đã tham gia kháng chiến, công tác qua các thời kỳ nay nghỉ hưu, nghỉ chế độ về địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân, con, cháu trong dòng họ gương mẫu chấp hành pháp luật và thực hiện tốt cuộc vận động. Kết quả đã tổ chức hơn 2.260 buổi họp tuyên truyền trực tiếp đến trên 100.000 lượt người tham gia tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về vũ khí, vật liệu nổ, nhất là đồng bào dân tộc biên giới, vùng cao, vùng xa; đồng thời tổ chức cho các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí và tích cực tham gia công tác giữ gìn tốt an ninh trật tự ở cơ sở.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các cấp, các ngành, đoàn thể đã vận động nhân dân giao nộp được 8.366 khẩu súng các loại (trong đó có 28 khẩu súng quân dụng; 6.829 khẩu súng kíp; 1.483 khẩu súng hơi cồn; 15 khẩu súng thể thao; 09 khẩu súng hơi; 01 khẩu súng ngắn tự chế; 01 khẩu súng săn hai nòng); 195 cò súng kíp; 847 nòng súng kíp; 03 nòng súng hơi cồn; 05 nòng súng quân dụng; 19 thanh kiếm; 211 kíp điện K8; 8,61m dây cháy chậm; 03 hộp tiếp đạn; 938 bẫy kiềng; 54 kích điện; 55,72 kg thuốc nổ; 56 kg thuốc súng; 200,7 kg diêm sinh; 408,3 kg bi sắt; 1.203 vỉ hạt nổ; 33 quả lựu đạn; 53 đầu đạn pháo; 315 đầu đạn cối; 4.066 viên đạn các loại. Trong đó tại địa bàn huyện Mường Nhé đã vận động giao nộp được 1.611 khẩu; huyện Điện Biên Đông 1.531 khẩu; huyện Tuần Giáo 1.301 khẩu; huyện Điện Biên 1.125 khẩu; huyện Nậm Pồ: 832 khẩu; huyện Mường Chà 802 khẩu; huyện Tủa Chùa 697 khẩu; huyện Mường Ảng 351 khẩu; thành phố Điện Biên Phủ 76 khẩu; thị xã Mường Lay 40 khẩu.

Thời gian tới, để cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu của các cấp, các ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về tính chất, mức độ nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật những đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tiếp tục tổng rà soát việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình, chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần phòng, chống tội phạm, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./. 

Đặng Phương

Tin mới nhất

VPUB - Bộ Quốc phòng tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân...(14/03/2019 5:52 CH)

VPUB - Quân khu 2 rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019(13/03/2019 11:19 CH)

VPUB - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phổ biến kiến thức pháp luật cho gần 300 cán bộ, chiến sĩ(13/03/2019 9:00 CH)

VPUB - Sơ kết 5 năm chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...(11/03/2019 11:01 CH)

VPUB - Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ hội Hoa Ban năm 2019(11/03/2019 2:30 CH)

VPUB - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2019(05/03/2019 11:25 CH)

VPUB - Lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019(01/03/2019 4:27 CH)

VPUB - Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân(28/02/2019 10:26 CH)

VPUB - Năm 2019, toàn tỉnh tuyển 800 công dân nhập ngũ(28/02/2019 4:51 CH)

VPUB - Công an tỉnh tổng kết công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2018,...(22/02/2019 8:44 CH)

VPUB - 800 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh ra quân tăng cường cơ sở bảo đảm an ninh trật tự năm 2019(22/02/2019 8:03 CH)

VPUB - 2 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích đấu tranh...(18/02/2019 11:23 CH)

VPUB - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn trao thưởng đột xuất cho các lực lượng...(14/02/2019 11:29 CH)

VPUB - 9 ngày tết Nguyên đán Kỷ Hợi, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông(11/02/2019 3:59 CH)

VPUB - Triển khai kế hoạch bảo vệ đêm giao thừa và chống đua xe trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi...(01/02/2019 11:30 CH)

VPUB - Công an tỉnh triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự chương trình nghệ thuật mừng...(01/02/2019 5:38 CH)

VPUB - Quyết liệt xử lý các phương tiện vận tải khách, hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019(27/01/2019 12:48 SA)

VPUB - Đặc sắc chương trình Gala chào xuân Kỷ Hợi năm 2019(25/01/2019 11:20 CH)

VPUB - Tưng bừng Hội thi gói bánh chưng xanh, giã bánh dầy, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò...(24/01/2019 8:32 CH)

VPUB - Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018(23/01/2019 9:18 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°