Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 2014, tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 02 - 01 - 2017
100%

Tin mới nhất

Quyết định v/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đề tài "...(16/01/2020 5:08 SA)

Quyết định v/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề án " Hoàn...(16/01/2020 5:07 SA)

Quyết định v/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài giải...(13/11/2019 4:35 CH)

Quyết định v/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài " hôn...(13/11/2019 4:28 CH)

Quyết định v/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dự án xây dựng...(13/11/2019 4:25 CH)

Quyết định v/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài " bảo...(13/11/2019 4:24 CH)

Quyết định V/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài " Thực...(13/11/2019 4:08 CH)

Quyết định V/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài " Ứng...(13/11/2019 3:31 CH)

Quyết định v/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài nghiên...(01/07/2019 4:38 CH)

Quyết định v/v Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài nghiên...(01/07/2019 4:36 CH)

Quyết định v/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho trung tâm...(19/12/2018 5:02 CH)

Quyết định v/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho Công an tỉnh(19/12/2018 4:53 CH)

Quyết định v/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho hợp tác xã...(19/12/2018 4:50 CH)

Quyết định v/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho Đề tài...(19/12/2018 4:48 CH)

Quyết định v/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dự án "Ứng...(19/12/2018 4:40 CH)

Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Dự án "Xây...(24/07/2018 5:12 CH)

Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Nghiên cứu...(24/07/2018 5:09 CH)

Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu,...(24/07/2018 5:08 CH)

Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "thực trạng...(24/07/2018 5:07 CH)

Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Giải pháp...(24/07/2018 5:06 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°