Quyết định giao danh mục và mức vốn thực hiện các Đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015

Đăng ngày 01 - 01 - 2017
100%

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°