VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Đăng ngày 08 - 02 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Sáng 8/2, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh .

Năm 2017, được sự quan tâm, sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần trong triển khai các nhiệm vụ CCHC của các Bộ, ngành và địa phương. Những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và được người dân, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, góp phần tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 17,5 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. 

Tại tỉnh Điện Biên, công tác CCHC được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực CCHC. Công tác thông tin tuyên truyền CCHC, cải cách TTHC được thực hiện với nhiều hình thức phong phú đến cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Công tác cải cách TTHC đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ từ việc kiểm soát TTHC, công bố, công khai niêm yết TTHC, tiếp thu xử lý các kiến nghị về TTHC đến việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức... đều cơ bản đảm bảo thời gian, yêu cầu theo quy định, được cá nhân, tổ chức đánh giá cao. Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị hành chính các cấp được đẩy mạnh và duy trì; số lượng đơn vị đã đạt 100% các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện; chất lượng phục vụ ngày càng nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đên giao dịch. Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, đảm bảo quy trình, trình tự theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ngày càng giảm số lượng, chất lượng được nâng lên; Việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết các chế độ, chính sách... đối với cán bộ công chức được thực hiện đảm bảo quy trình theo quy định./.

Đặng Phương

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên nhiều nỗ lực trong Cải cách hành chính(17/12/2018 7:28 CH)

VPUB - Kết quả đáng mừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên(08/10/2018 10:38 CH)

VPUB - Năm 2017, Điện Biên xếp thứ 24 về chỉ số cải cách hành chính trong cả nước(19/07/2018 7:55 CH)

VPUB - Điểm sáng trong CCHC tại huyện vùng cao Mường Nhé(29/06/2018 1:22 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°