VPUB - Đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho người dân

Đăng ngày 03 - 02 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học đối với sự phát triển nguồn nhân lực ở địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh miền núi, biên giới, đặc biệt khó khăn, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Đến nay, sau gần 5 năm triển khai, Đề án xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Học sinh các trường trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ đến thư viện đọc sách, báo.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định Quyết định số 89/QĐ - TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020", UBND tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng học tập tỉnh Điện Biên và Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, hướng dẫn cấp xã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Qua gần 5 năm triển khai, với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của UBND tỉnh, các thành viên trong Ban chỉ đạo xã hội học tập từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu cụ thể, giao nhiệm vụ cho ngành Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thường trực chủ động phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội triển khai thực hiện. Hàng năm, Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tiễn nhằm định hướng chỉ đạo công tác cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; phổ cập giáo dục tiểu đúng độ tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức; đánh giá, công nhận các mô hình học tập; dạy nghề cho lao động nông thôn; đánh giá, giám sát kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị.

Để nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập, các sở, ngành thành viên trong Ban chỉ đạo Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã tập trung Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác giáo dục; tuyên truyền lồng ghép với các nội dung các kế hoạch, Đề án đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; phản ánh kết quả, chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh, phản ánh phong trào khuyến học, khuyến tài, nêu gương các gia đình hiếu học, dòng học khuyến học, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong triển khai thực hiện Đề án.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc cung cấp tài liệu học tập cho các cơ sở giáo dục đã đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học; chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện không ngừng được nâng cao nhằm thiết thực phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, đồng thời việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh quan tâm với trên 116.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng các loại hình đào tạo.

Các điều kiện đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục được chú trọng; mạng lưới và quy mô trường lớp phát triển mạnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc theo hướng đa dạng hóa. Giáo dục dân tộc, giáo dục vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm phát triển. Số lượng học sinh, sinh viên tiếp tục tăng ở các cấp học, đặc biệt là cấp học mầm non. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp, chuyển cấp, tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh giỏi đều tăng; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học tăng so với những năm trước. Kết quả và chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ được giữ vững và nâng cao.

Hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong tỉnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, viên chức sự nghiệp và đội ngũ cán bộ công chức cơ sở được nâng cao, có kiến thức, kỹ năng về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch và vị trí việc làm. Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động tiếp tục được nâng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh. Trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình “Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Học sinh Trường Tiểu học Nà Sáy, huyện Tuần Giáo đọc sách ngoài giờ lên lớp.

Với các giải pháp trọng tâm, đồng bộ được triển khai sâu rộng thời gian qua, các mục tiêu đạt được trong Đề án đã được thực hiện hiệu quả. Nổi bật công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi tăng, toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; số cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, giao lưu văn hóa đạt tỷ lệ 62%. Kết quả học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã có 28.066 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án, 113.007 lượt người người tham gia học tập cập nhập kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đề án xây dựng xã hội học tập đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Các cấp ủy, chính quyền nhận thức rõ và đánh giá cao vai trò của giáo dục đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhân dân các dân tộc tin tưởng ở nhà trường, hiểu và quan tâm hơn đến quyền lợi và nghĩa vụ học tập của con em. Ý thức học tập và yêu cầu được học tập của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được nâng lên. Học tập đã trở thành nhu cầu, động lực của nhiều người, nhiều gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và các địa phương, góp phần quan trọng vào việc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở các địa phương trong tỉnh những năm tiếp theo./.

Đặng Phương

Tin mới nhất

VPUB - Nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu tình nguyện (08/03/2019 11:04 CH)

VPUB - Tiếp nhận trên 200 đơn vị máu trong Ngày Hội xuân hồng năm 2019(07/03/2019 9:30 CH)

VPUB - Tọa đàm kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam(27/02/2019 11:59 CH)

VPUB - Khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn và thực tế cơ sở cho cán bộ các tỉnh Bắc Lào, khóa IV...(26/02/2019 11:58 CH)

VPUB - Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị y tế nhân ngày Thầy...(26/02/2019 11:25 CH)

VPUB - 70 vận động viên tham gia giải cầu lông khối thi đua văn hóa - xã hội chào mừng ngày Thầy...(23/02/2019 11:21 CH)

VPUB – Đảm bảo công tác Y tế trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban năm 2019 (14/02/2019 11:34 CH)

VPUB - Mường Lay phấn đấu năm 2019 khám, chữa bệnh nhân đạo và cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 300...(28/01/2019 3:50 CH)

VPUB - Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người(18/01/2019 4:23 SA)

VPUB – Năm 2018, ngành Y tế đạt và vượt 9/11 các chỉ tiêu y tế cơ bản(15/01/2019 11:32 CH)

VPUB - Phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp dị vật hạ họng cho một bệnh nhân người Lào(10/01/2019 3:26 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh(02/01/2019 8:12 CH)

VPUB - Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018(26/12/2018 10:05 CH)

VPUB - Trao 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 1 điểm trường gặp thiên tai trong mùa...(24/12/2018 11:49 CH)

VPUB - Công nhận 12 trường Tiểu học, Trung học đạt chuẩn Quốc gia(19/12/2018 11:50 CH)

VPUB - Công nhận 4 trường mầm non, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia(01/12/2018 7:16 SA)

VPUB - Trường PDTNT THPT huyện Mường Chà: 50 năm một chặng đường giáo dục(26/11/2018 9:25 CH)

VPUB - Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng: 10 năm xây dựng và phát triển(26/11/2018 7:59 CH)

VPUB - Thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học(16/11/2018 12:05 SA)

VPUB - Điện Biên Đông tăng cường các giải pháp huy động trẻ mầm non ra lớp(11/11/2018 3:00 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°