VPUB – Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng ngày 29 - 01 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn – Chiều 29/1, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh tổ chức họp các ngành thành viên nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác PBGDPL năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tham gia góp ý đối với dự thảo Chương trình trọng tâm của UBND tỉnh về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018. Đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp (HĐPH) chủ trì cuộc họp.

Năm 2017, hầu hết các thành viên HĐPH tỉnh, HĐPH các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm ban hành Kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Các ngành thành viên HĐPH thực hiện khá tốt công tác ban hành văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Các Sở, ban, ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và năm 2018. Thực hiện đầy đủ, đúng hạn chế độ báo cáo, thống kê năm 2017. Trong năm, UBND tỉnh đã tổ chức 3 Hội nghị PBPL cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tính đến tháng 11/2017, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 14 nghìn cuộc PBPL trực tiếp cho gần 600 nghìn lượt người tham dự; thực hiện phát sóng trên 2.200 lần chương trình PBGDPL trên hệ thống Đài Truyền thanh – Truyền hình tỉnh, huyện và xã. Năm 2017, toàn tỉnh duy trì 775 tủ sách pháp luật; các cấp, các ngành trên địa bàn đã biên soạn và cấp phát gần 82 nghìn tài liệu tuyên truyền pháp luật. Công tác hòa giải ở cơ sở đã kịp thời tiếp nhận và tổ chức hòa giải nhiều vụ việc, mẫu thuẫn trong cộng đồng dân cư; toàn tỉnh hiện có trên 1.800 tổ hòa giải với trên 9.500 hòa giải viên, số hòa giải viên được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn là gần 3.700 người; tổng số vụ việc đã tiếp nhận trong năm là trên 1 nghìn vụ (kết quả hòa giải thành 770 vụ, hòa giải không thành 209 vụ, đang giải quyết 46 vụ). Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 100% UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về xây dựng và thực hiện quy ước: Năm 2017, Phòng Tư pháp cấp huyện đã thẩm định 201 dự thảo quy ước của các thôn, bản, đội, tổ dân phố; trình UBND cấp huyện phê duyệt và đưa vào thực hiện 112 quy ước.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017,các ngành thành viên đã chủ động ban hành Kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDP. Đồng thời, đối với kết quả thực hiện năm 2017: Nhất trí chỉnh sửa lại tiêu đề là Báo cáo kết quả năm 2017; sắp xếp lại các tồn tại hạn chế trong đánh giá chung. Đối với hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2018 tiếp thu ý kiến của các ngành thành viên bổ sung thêm trách nhiệm của các ngành thành viên. Đối với nhiệm vụ Chương trình trọng tâm công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018 giao Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng PBPH) tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản ban hành./.

Ngọc Thủy

Tin mới nhất

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến kiểm tra thực địa tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông(28/09/2018 11:57 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 -...(18/09/2018 5:35 CH)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn kiểm tra thực địa tại Thị xã Mường Lay(30/08/2018 11:10 CH)

VPUB - Tiếp nhận 100.000 USD thực hiện dự án Thử nghiệm Vận hành Thông tin Khí hậu Nông nghiệp -...(14/08/2018 5:55 CH)

VPUB – Hội nghị toàn quốc về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững(27/07/2018 8:09 CH)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên(27/07/2018 10:01 SA)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang liệt Sỹ A1 (27/07/2018 12:49 SA)

VPUB – Điện Biên tập trung nguồn lực xây dựng NTM ở các xã biên giới(26/07/2018 4:53 CH)

VPUB - Công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình...(23/07/2018 4:48 CH)

VPUB - Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu...(20/07/2018 6:18 CH)

VPUB – Sẽ xem xét điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với Dự án Bãi đỗ xe tĩnh thành phố Điện...(19/07/2018 10:56 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ(19/07/2018 9:42 CH)

VPUB – Hội nghị sơ kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm(18/07/2018 9:08 CH)

VPUB – Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (18/07/2018 7:35 CH)

VPUB – Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV(18/07/2018 12:45 SA)

VPUB – HĐND tỉnh thảo luận thông qua 11 Nghị quyết(17/07/2018 11:56 CH)

VPUB – Kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa XIV, bầu bổ sung 3 Uỷ viên UBND tỉnh(17/07/2018 10:15 CH)

VPUB – Nóng trong phiên chất vấn tại hội trường(17/07/2018 7:21 CH)

VPUB – Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV: Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ(16/07/2018 11:59 CH)

VPUB – Tiếp thu, phối hợp giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri(16/07/2018 6:57 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°