VPUB – Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng ngày 29 - 01 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn – Chiều 29/1, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh tổ chức họp các ngành thành viên nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác PBGDPL năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tham gia góp ý đối với dự thảo Chương trình trọng tâm của UBND tỉnh về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018. Đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp (HĐPH) chủ trì cuộc họp.

Năm 2017, hầu hết các thành viên HĐPH tỉnh, HĐPH các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm ban hành Kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Các ngành thành viên HĐPH thực hiện khá tốt công tác ban hành văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Các Sở, ban, ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và năm 2018. Thực hiện đầy đủ, đúng hạn chế độ báo cáo, thống kê năm 2017. Trong năm, UBND tỉnh đã tổ chức 3 Hội nghị PBPL cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tính đến tháng 11/2017, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 14 nghìn cuộc PBPL trực tiếp cho gần 600 nghìn lượt người tham dự; thực hiện phát sóng trên 2.200 lần chương trình PBGDPL trên hệ thống Đài Truyền thanh – Truyền hình tỉnh, huyện và xã. Năm 2017, toàn tỉnh duy trì 775 tủ sách pháp luật; các cấp, các ngành trên địa bàn đã biên soạn và cấp phát gần 82 nghìn tài liệu tuyên truyền pháp luật. Công tác hòa giải ở cơ sở đã kịp thời tiếp nhận và tổ chức hòa giải nhiều vụ việc, mẫu thuẫn trong cộng đồng dân cư; toàn tỉnh hiện có trên 1.800 tổ hòa giải với trên 9.500 hòa giải viên, số hòa giải viên được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn là gần 3.700 người; tổng số vụ việc đã tiếp nhận trong năm là trên 1 nghìn vụ (kết quả hòa giải thành 770 vụ, hòa giải không thành 209 vụ, đang giải quyết 46 vụ). Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 100% UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về xây dựng và thực hiện quy ước: Năm 2017, Phòng Tư pháp cấp huyện đã thẩm định 201 dự thảo quy ước của các thôn, bản, đội, tổ dân phố; trình UBND cấp huyện phê duyệt và đưa vào thực hiện 112 quy ước.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017,các ngành thành viên đã chủ động ban hành Kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDP. Đồng thời, đối với kết quả thực hiện năm 2017: Nhất trí chỉnh sửa lại tiêu đề là Báo cáo kết quả năm 2017; sắp xếp lại các tồn tại hạn chế trong đánh giá chung. Đối với hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2018 tiếp thu ý kiến của các ngành thành viên bổ sung thêm trách nhiệm của các ngành thành viên. Đối với nhiệm vụ Chương trình trọng tâm công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018 giao Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng PBPH) tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản ban hành./.

Ngọc Thủy

Tin mới nhất

VPUB - Nậm Pồ: Đổi thay sau 5 năm thành lập(23/05/2018 6:55 CH)

VPUB – Luật tổ chức Chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triến...(22/05/2018 6:12 CH)

VPUB - Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam(21/05/2018 11:20 CH)

VPUB – Lễ bàn giao Công trình trụ sở Cục hải quan Điện Biên(19/05/2018 3:48 CH)

VPUB – Điện Biên Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh(19/05/2018 3:22 SA)

VPUB – Điện Biên năm 2017 ước tính thiệt hại trên 157 tỷ đồng do thiên tai(19/05/2018 1:39 SA)

Học Bác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí(18/05/2018 5:14 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm...(16/05/2018 9:22 CH)

VPUB - Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thiết kế, lập hồ sơ, quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ...(15/05/2018 3:49 CH)

VPUB – Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực Miền Bắc làm việc với UBND tỉnh Điện Biên(11/05/2018 6:20 CH)

VPUB – Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Điện Biên(09/05/2018 11:47 CH)

VPUB – UBND tỉnh họp triển khai công tác Tài chính – Ngân sách quý II (09/05/2018 5:38 CH)

VPUB – Nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các dự án (08/05/2018 9:51 CH)

Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng xây dựng Ðiện Biên phát triển bền vững(07/05/2018 5:26 CH)

VPUB - Tiếp tục chủ động ứng phó với dịch châu chấu tre(07/05/2018 3:40 CH)

VPUB – Nhiều vấn đề, sự kiện được báo chí đề cập trong tháng 4(04/05/2018 9:19 CH)

VPUB - Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản mới của Trung ương liên quan đến...(03/05/2018 8:54 CH)

VPUB - Doanh thu hoạt động du lịch 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đạt 35 tỷ đồng (01/05/2018 4:43 CH)

VPUB – Đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô(30/04/2018 10:12 CH)

VPUB - Tuổi trẻ Tuần Giáo xung kích trong xây dựng Nông thôn mới (26/04/2018 8:58 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°