Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
400 người đã bình chọn
343 người đang online

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Cứ A Dểnh

Đăng ngày 23 - 01 - 2018
100%

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN ĐIỆN BIÊN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

         Số: 11/QĐTK-TA                                     Điện Biên Phủ, ngày 03 tháng 1 năm 2018

                                                      THÔNG BÁO

                                  Tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Kính gửi: - Tòa soạn Báo Nhân dân

             - Tòa soạn Báo Công lý

             - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam

             - Trung tâm Tin học UBND tỉnh Điện Biên

Căn cứ vào Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích số 11/QĐTK-TA ngày 03 tháng 01 năm 2018

của Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, giữa:

1. Người yêu cầu: Chị Giàng Thị Khu, sinh năm 1992, địa chỉ: Bản Hua Dốm, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Người bị yêu cầu tuyên bố mất tích: Anh Cứ A Dểnh, sinh năm 1984, địa chỉ nơi cư trú trước kh biệt tích: Bản Lọng Luông 2, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đề nghị: Tòa soạn Báo nhân dân, Tòa soạn Báo công lý, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Tin học UBND tỉnh Điện Biên đăng, phát thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích với nội dung như sau:

Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thông báo cho anh Cứ A Dểnh, sinh năm 1984, địa chỉ nơi cư trú trước kh biệt tích: Bản Lọng Luông 2, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bỏ nhà đi từ tháng 8/2014 cho đến nay không có tin tức gì. Nay anh Dểnh ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để giải quyết việc Chị Giàng Thị Khu, sinh năm 1992, địa chỉ: Bản Hua Dốm, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Ai biết được tin tức của anh Dểnh xin báo về cho Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (địa chỉ: Khu vực Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo này, nếu anh Cứ A Dểnh vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Bien sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung yêu cầu nhắn tin, Tòa án nhân dân huyện Điện Biên rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan.

Nơi nhận                                                             

- Như kg            

- Lưu Hồ sơ ;                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°