Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với Anh Cứ A Dểnh

Đăng ngày 23 - 01 - 2018
100%

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN ĐIỆN BIÊN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

         Số: 11 /QĐTK-TA                                     Điện Biên Phủ, ngày 03 tháng 01 năm 2018

                                      QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM

                                         NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

                            TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN

- Căn cứ vào Điều 385; Khoản 1, Khoản 2 Điều 388 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự thụ lý số 11/2017/TL-DS ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

về việc: "Yêu cầu tuyên bố một người mất tích" theo đơn yêu cầu của Chị Giàng Thị Khu, sinh năm 1992, địa chỉ: Bản Hua Dốm, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích sau đây:

Họ và tên: Cứ A Dểnh, sinh năm 1984

Địa chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Đội 14, bản Pa Lếch, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Bỏ nhà đi từ năm tháng 8/2014 đến nay không có tin tức gì

Anh Cứ A Dểnh biết được thông báo này hoặc người khác biết thông tin gì về anh Cứ A Dểnh yêu cầu liên hệ về: Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

địa chỉ: Khu vực Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Hết thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên trên Báo Nhân dân; Đài Tiếng nói Việt Nam; Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối Cao; Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, nếu không có tin tức của chị Lò Thị Định thì Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

2. Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích do người yêu cầu chịu./.

Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Báo nhân dân;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Cổng thông tin điện tử TANDTC;

- Trung tâm Tin học UBND tỉnh Điện Biên;

- VKSND huyện Điện Biên;

- Người yêu cầu;

- Lưu Hồ sơ.

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ANH LÒ VĂN CƯỜNG(10/08/2018 6:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với anh Lò Văn Cường(10/08/2018 6:11 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ÔNG LÒ VĂN THANH(06/07/2018 11:35 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Lò Văn Thanh (06/07/2018 2:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ANH LƯU CÔNG LƯƠNG(15/06/2018 4:01 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Anh Lưu Công Lương(15/06/2018 3:49 CH)

Quyết định tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 10:08 CH)

Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 3:48 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:26 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 3:07 CH)

Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với Anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 2:39 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 10:05 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 5:11 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Hoàng Thị Ven(31/10/2017 9:05 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Việt Hà(31/10/2017 9:04 CH)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HIÊN(17/02/2017 3:14 CH)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN THANH HƯNG(13/09/2016 4:24 CH)

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ HOA (23/08/2016 5:29 CH)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°