Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
400 người đã bình chọn
383 người đang online

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 20 - 09 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1324/BHXH-QLT ngày 12/9/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc phê duyệt văn bản chỉ đạo việc cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm: Rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện việc lập danh sách, phát hành thẻ BHYT năm 2017 cho người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng điều chỉnh theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện điều chỉnh giá trị sử dụng, số tiền đóng BHYT đối với những thẻ BHYT được cấp có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2017 đã cấp cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm liền kề với giá trị sử dụng của thẻ BHYT đã cấp. Phối hợp với Sở Tài chính đối chiếu, tổng hợp kinh phí ngân sách nhà nước đóng BHYT của người tham gia BHYT tính theo giá trị thẻ từ ngày 01/01/2017. Phối hợp với Sở Y tế thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh theo quy định cho các trường hợp người tham gia BHYT đã khám, chữa bệnh trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm được cấp thẻ BHYT.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đối chiếu, tổng hợp kinh phí ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế của người tham gia BHYT tính theo giá trị sử dụng thẻ từ ngày 01/01/2017.

UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập danh sách đối tượng trên địa bàn thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan để cấp thẻ cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân trên địa bàn hiểu về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế liên tục; trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đã khám, chữa bệnh trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh theo quy định./.

Thanh Tâm

Tin mới nhất

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°