VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện Biên Phủ năm 2016

Đăng ngày 01 - 09 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Qua kết quả kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán nhà nước cho thấy công tác quản lý Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện Biên Phủ được thực hiện cơ bản tuân thủ theo hiệp định, văn kiện, sổ tay hướng dẫn chương trình và các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, kế toán và các quy định liên quan; đồng thời đảm bảo tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn vốn.

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của UBND thành phố Điện Biên Phủ và các Sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Tuy nhiên kết quả tổ chức thực hiện Chương trình năm 2016 tại tỉnh cũng còn những hạn chế: Tỷ lệ giải ngân chưa cao; có nội dung chi chưa đúng theo quy định; công tác rà soát khối lượng chưa chặt chẽ dẫn tới khối lượng họp đồng lớn hơn khối lượng trong hồ sơ thiết kế; tổng giá trị thu hồi và giảm chi ngân sách năm 2016: 2.210.525.051 đồng.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu: UBND thành phố Điện Biên Phủ Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được Kiểm toán nhà nước chỉ ra tại báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016 để tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của Chương trình đảm bảo tuần thủ các quy định của pháp luật và điều ước quốc tế cụ thể về ODA của Chương trình đô thị miền núi phía Bắc; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Chỉ đạo Ban quản lý WB khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2016, trong đó việc thu hồi nộp ngân sách các khoản chi sai quy định, kinh phí thừa; điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán phải hoàn thành trước ngày 31/10/2017; xây dựng báo cáo chi tiết gửi Sở Tài chính để tổng họp trước ngày 10/11/2017.

Đối với Kho bạc nhà nước tỉnh có trách nhiệm đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện thù hồi nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản chi sai quy định, kinh phí thừa đảm bảo đúng thời hạn quy định nêu trên; thực hiện giảm trừ cấp phát ngay trong các lần thanh toán tiếp theo đối với các nội dung giảm dự toán, giảm thanh toán trong năm sau theo kết luận của Kiếm toán nhà nước…

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019(18/06/2018 2:51 CH)

VPUB - Phấn đấu tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu(17/06/2018 5:33 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính(08/06/2018 4:00 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp...(08/06/2018 3:55 CH)

VPUB - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa...(30/05/2018 4:32 CH)

Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (26/05/2018 3:52 CH)

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°