Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
400 người đã bình chọn
391 người đang online

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện Biên Phủ năm 2016

Đăng ngày 01 - 09 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Qua kết quả kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán nhà nước cho thấy công tác quản lý Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện Biên Phủ được thực hiện cơ bản tuân thủ theo hiệp định, văn kiện, sổ tay hướng dẫn chương trình và các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, kế toán và các quy định liên quan; đồng thời đảm bảo tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn vốn.

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của UBND thành phố Điện Biên Phủ và các Sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Tuy nhiên kết quả tổ chức thực hiện Chương trình năm 2016 tại tỉnh cũng còn những hạn chế: Tỷ lệ giải ngân chưa cao; có nội dung chi chưa đúng theo quy định; công tác rà soát khối lượng chưa chặt chẽ dẫn tới khối lượng họp đồng lớn hơn khối lượng trong hồ sơ thiết kế; tổng giá trị thu hồi và giảm chi ngân sách năm 2016: 2.210.525.051 đồng.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu: UBND thành phố Điện Biên Phủ Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được Kiểm toán nhà nước chỉ ra tại báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016 để tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của Chương trình đảm bảo tuần thủ các quy định của pháp luật và điều ước quốc tế cụ thể về ODA của Chương trình đô thị miền núi phía Bắc; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Chỉ đạo Ban quản lý WB khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2016, trong đó việc thu hồi nộp ngân sách các khoản chi sai quy định, kinh phí thừa; điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán phải hoàn thành trước ngày 31/10/2017; xây dựng báo cáo chi tiết gửi Sở Tài chính để tổng họp trước ngày 10/11/2017.

Đối với Kho bạc nhà nước tỉnh có trách nhiệm đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện thù hồi nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản chi sai quy định, kinh phí thừa đảm bảo đúng thời hạn quy định nêu trên; thực hiện giảm trừ cấp phát ngay trong các lần thanh toán tiếp theo đối với các nội dung giảm dự toán, giảm thanh toán trong năm sau theo kết luận của Kiếm toán nhà nước…

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°