Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
416 người đã bình chọn
1335 người đang online

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đăng ngày 16 - 08 - 2017
100%

Ngày 11/8, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn vừa ký ban hành văn bản số 2275/UBNC-NC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó thực hiện văn bản số 7809/VPCP-TH ngày 27/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính UBND tỉnh yêu cầu: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ dự họp các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ chủ trì; Cử cán bộ tham dự đúng thành phần được mời, hạn chế cử người dự họp thay, tham dự suốt thời gian họp, không tự ý vắng mặt. Trường hợp do yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự đầy đủ nội dung chương trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được mời dự họp phải báo cáo trước thành phần, số lượng người dự họp theo đúng thành phần tại giấy mời (qua Văn phòng UBND tỉnh) để báo cáo người chủ trì cuộc họp trước khi khai mạc cuộc họp.

Tại văn bản cũng nêu rõ, khi tham dự các cuộc họp, yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động chuẩn bị các nội dung để đóng góp ý kiến về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp nhằm chất lượng, kết quả giải quyết vấn đề mà cuộc họp đề ra và đề cao nâng cao tinh thần, trách nhiệm của ngành, địa phương và cá nhân người đứng đầu trong việc tham gia giải quyết các công việc của tỉnh, Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ./.

Phạm Hà (B/T)

Tin mới nhất

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°