Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
395 người đã bình chọn
270 người đang online

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 21 - 06 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Đó là một trong những nội dung mà công văn số 1669 ngày 19/6 về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ kết quả kiểm kê rừng đã được UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thực hiện rà soát, xác định cụ thể và nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của từng chủ rừng trong các lưu vực. Chỉ đạo Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khẩn trương thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng đã có thông báo nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của nhóm hộ, cộng đồng, thôn, bản, để đảm bảo việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đúng mục đích, công khai, minh bạch; trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 12/7/2017.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc chi trả, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn do địa phương quản lý nhằm đảm bảo việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng, việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của nhóm hộ, cộng đồng, thôn, bản đúng mục đích, công khai, minh bạch.  

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

VPUB – Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức(15/06/2017 2:13 SA)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°