Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
395 người đã bình chọn
301 người đang online

VPUB - Xử lý các tồn tại, hạn chế trong triển khai các tiểu dự án sinh kế thuộc Kế hoạch thực hiện Hợp phần ngân sách phát triển xã Bổ sung năm 2016

Đăng ngày 02 - 06 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Ngày 31/5, UBND tỉnh có văn bản số 1500 về việc xử lý các tồn tại, hạn chế trong triển khai các tiểu dự án sinh kế thuộc Kế hoạch thực hiện Hợp phần ngân sách phát triển xã Bổ sung năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ tạm dừng thanh toán đối với tất cả các tiểu dự án sinh kế trong Kế hoạch thực hiện Hợp phần ngân sách phát triển xã Bổ sung năm 2016 thuộc Khoản vay bổ sung Dự án giảm nghèo miền núi phía Bắc giai đoạn 2015-2018, tỉnh Điện Biên cho đến khi các chủ thể có liên quan hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh lại giá con giống cho phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm cung ứng giống theo Hợp đồng đã ký kết giữa các nhóm CIG với các nhà cung ứng giống.

Đối với UBND và Ban QLDA giảm nghèo các huyện:  Mường Ảng, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tủa Chùa có trách nhiệm: Khẩn trương chỉ đạo Ban Phát triển các xã và các nhóm CIG thực hiện ngay việc rà soát, điều chỉnh lại giá con giống cho phù hợp với giá cả thị trường. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/6/2017.

Tăng cường tuyên truyền, vận động để các hộ dân thuộc nhóm CIG và nhà cung ứng hiểu, đồng thuận ủng hộ và thực hiện việc điều chỉnh giá trong hợp đồng cho phù hợp với thực tế.

Đồng thời, kiểm tra, xác định rõ và xử lý nghiêm theo quy định đối với vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan của UBND, Ban QLDA giảm nghèo huyện và Ban Phát triển xã trong công tác quản lý, điều hành và triển khai thực hiện Khoản vay bổ sung Dự án giảm nghèo miền núi phía Bắc giai đoạn 2015-2018 đã để xảy ra các tồn tại, hạn chế trong việc triển khai các tiểu dự án sinh kế, gây băn khoăn trong dư luận như phản ánh của Báo Tuổi trẻ online ngày 23/5/2017. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban QLDA giảm nghèo tỉnh) trước ngày 15/6/2017. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân, thanh toán vốn của các Hợp phần, tiểu hợp phần còn lại của Khoản vay bổ sung Dự án giảm nghèo miền núi phía Bắc giai đoạn 2015-2018 theo đúng các Văn bản đã chỉ đạo của UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ban QLDA giảm nghèo tỉnh kiểm tra lại toàn bộ quá trình đề xuất, xây dựng tiểu dự án sinh kế thuộc Kế hoạch thực hiện Hợp phần ngân sách phát triển xã Bổ sung năm 2016 của dự án (sau đây gọi tắt là tiểu dự án sinh kế).

Kiểm tra lại toàn bộ việc xây dựng giá giống cây trồng, vật nuôi của các tiểu dự án sinh kế. Căn cứ vào giá được duyệt, có trách nhiệm kiểm tra lại những yếu tố nào cấu thành nên giá thực tế đã thực hiện, những yếu tố nào không. Trên cơ sở đó kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chủ thể có liên quan điều chỉnh lại giá giống cây trồng, vật nuôi của các tiểu dự án sinh kế cho phù hợp. Sau khi có kết quả điều chỉnh giá, có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, cho phép tiếp tục thanh toán theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2017

Tuyết Anh (BT)

 

 

Tin mới nhất

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

VPUB – Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức(15/06/2017 2:13 SA)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°