VPUB - Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 02 - 06 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – UBND tỉnh có văn bản số 1484 về thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo tiêu chí thu nhập theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền của UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của địa phương để nghiên cứu, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều theo yêu cầu tại mục 2 Văn bản số 6775/BTC-NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính. Nội dung tham mưu hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10/6/2017.

Đối với phần ngân sách của tỉnh đã thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều (theo phân nhóm tại mục 2 Văn bản số 6775/BTC-NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính) trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 10/5/2017 (nếu có) cùng với ngân sách đảm bảo cho thực hiện chính sách này từ thời điểm sau ngày 10/5/2017 đến hết năm kế hoạch: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính hỗ trợ cho tỉnh theo quy định. Riêng đối với ngân sách đảm bảo cho thực hiện chính sách này trong các năm tiếp theo: Giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp trong dự toán thu chi ngân sách hằng năm của tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho tỉnh thực hiện theo quy định.

Về các chính sách khác hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội: Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động theo dõi, cập nhật thông tin để khi các cơ quan Trung ương ban hành chính sách và hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III...(02/07/2018 11:46 CH)

VPUB - Phấn đấu đến năm 2025, 80% trở lên các Trường THCS, THPT có Chương trình giáo dục hướng...(02/07/2018 4:04 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018)(30/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó thiên tai và khắc phục thiệt hại sau mưa lũ(25/06/2018 10:17 CH)

VPUB - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019(18/06/2018 2:51 CH)

VPUB - Phấn đấu tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu(17/06/2018 5:33 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua...(13/06/2018 4:31 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính(08/06/2018 4:00 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp...(08/06/2018 3:55 CH)

VPUB - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa...(30/05/2018 4:32 CH)

Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (26/05/2018 3:52 CH)

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°