VPUB - Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 02 - 06 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – UBND tỉnh có văn bản số 1484 về thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo tiêu chí thu nhập theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền của UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của địa phương để nghiên cứu, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều theo yêu cầu tại mục 2 Văn bản số 6775/BTC-NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính. Nội dung tham mưu hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10/6/2017.

Đối với phần ngân sách của tỉnh đã thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều (theo phân nhóm tại mục 2 Văn bản số 6775/BTC-NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính) trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 10/5/2017 (nếu có) cùng với ngân sách đảm bảo cho thực hiện chính sách này từ thời điểm sau ngày 10/5/2017 đến hết năm kế hoạch: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính hỗ trợ cho tỉnh theo quy định. Riêng đối với ngân sách đảm bảo cho thực hiện chính sách này trong các năm tiếp theo: Giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp trong dự toán thu chi ngân sách hằng năm của tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho tỉnh thực hiện theo quy định.

Về các chính sách khác hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội: Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động theo dõi, cập nhật thông tin để khi các cơ quan Trung ương ban hành chính sách và hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB – Phấn đấu đến năm 2025 bảo vệ và phát triển 1.500 ha cây hoa Ban tự nhiện và trồng mới 40 -...(26/12/2018 10:13 CH)

VPUB - Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững(26/12/2018 9:23 CH)

VPUB - Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh(25/12/2018 9:10 CH)

VPUB - Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên(12/12/2018 5:30 SA)

VPUB - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018 - 2019(30/11/2018 5:13 CH)

VPUB - Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10/11-10/12(16/11/2018 6:43 SA)

VPUB - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(03/11/2018 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật (28/10/2018 11:23 CH)

VPUB - Triển khai các hoạt động Phòng, chống dịch bệnh sởi (23/10/2018 6:08 CH)

VPUB - Khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh(15/10/2018 1:49 SA)

VPUB - Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh(14/10/2018 3:27 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh (12/10/2018 7:07 CH)

VPUB - Tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng để triển khai dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm Hỗ...(09/10/2018 6:36 SA)

VPUB - Tổ chức khám sàng lọc, chỉ định tim mạch cho trẻ em bị tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh (02/10/2018 11:25 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(02/10/2018 4:45 CH)

VPUB - Tổ chức Hội thi, Hội thao, các giải thi đấu thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019(27/09/2018 11:45 CH)

VPUB - Dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang(25/09/2018 11:05 CH)

VPUB - Chủ động ứng phó thiên tai do ảnh hưởng hoàn lưu Bão số 6(19/09/2018 3:03 CH)

VPUB – Thông báo về việc nghỉ lễ, tết Kỷ Hợi 2019(19/09/2018 3:01 CH)

VPUB - Chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh(11/09/2018 4:02 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°