Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
416 người đã bình chọn
1366 người đang online

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2016

Đăng ngày 15 - 06 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2016.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung rà soát theo Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán từ năm 2015 - 2016 theo Đề cương kèm theo Kế hoạch gửi về Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 15/6/2017.

Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các kết luận của cơ quan Thanh tra các cấp trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2016 theo nội dung yêu cầu và Đ cương kèm theo Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi vê Sở Tài chính trước ngày 20/6/2017 để tổng họp. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo và tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nội dung Báo cáo kêt quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2016 theo Đề cương kèm theo Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian hoàn thành gửi dự thảo về UBND tỉnh trước ngày 25/6/2017 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°