Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
395 người đã bình chọn
290 người đang online

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2016

Đăng ngày 15 - 06 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2016.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung rà soát theo Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán từ năm 2015 - 2016 theo Đề cương kèm theo Kế hoạch gửi về Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 15/6/2017.

Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các kết luận của cơ quan Thanh tra các cấp trên địa bàn tỉnh từ năm 2015-2016 theo nội dung yêu cầu và Đ cương kèm theo Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi vê Sở Tài chính trước ngày 20/6/2017 để tổng họp. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo và tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nội dung Báo cáo kêt quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2016 theo Đề cương kèm theo Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian hoàn thành gửi dự thảo về UBND tỉnh trước ngày 25/6/2017 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

VPUB – Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức(15/06/2017 2:13 SA)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°