Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh

Đăng ngày 29 - 05 - 2017
100%

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
                            
UBND tỉnh nhận được Giấy mời số 02/GM-BCĐCCHC ngày 26/5/2017 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Hội nghị do Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. UBND tỉnh kính mời đồng chí đến dự Hội nghị:

 1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 30/5/2017.

-  Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thành phần mời

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

- Phóng viên Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

3.  Phân công nhiệm vụ

- Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối, liên hệ với các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Nội vụ để lấy tài liệu Hội nghị phát cho các đại biểu tham dự; chuẩn bị bài phát biểu tham luận của lãnh đạo UBND tỉnh; thông tin cụ thể về maket phông Hội nghị trực tuyến tới Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp in ấn; đón tiếp đại biểu dự Hội nghị.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung phát biểu của tỉnh Điện Biên, phòng họp, đảm bảo kết nối đường truyền trực tuyến và các điều kiện phục vụ Hội nghị.

Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị đúng thành phần, theo thời gian và địa điểm trên./.

Tin mới nhất

Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018(07/04/2018 5:34 CH)

Thư kêu gọi Vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên năm 2018(05/04/2018 3:35 CH)

Mời tham gia 04 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tỉnh Điện Biên năm 2017.(27/09/2017 3:51 CH)

Mời tham gia phiên chợ thương mại biên giới, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 2017(14/09/2017 5:01 CH)

Chương trình công tác số: 2204/CTr-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh(09/08/2017 3:59 CH)

Giấy mời số 74/GM-BCĐ ngày 1 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo VĐHMTN(02/06/2017 9:33 CH)

Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(29/05/2017 10:59 CH)

Giấy mời số 67/GM-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(16/05/2017 11:47 CH)

Chương trình công tác số 1185/CTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(08/05/2017 4:32 CH)

Giấy mời số số 59/GM-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(08/05/2017 5:57 SA)

Giấy mời số 55/GM-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(24/04/2017 9:56 CH)

Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh(17/04/2017 3:51 CH)

Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(11/04/2017 5:18 SA)

Giấy mời số 48 ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh (11/04/2017 5:14 SA)

Chương trình công tác số 898/CTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 11:37 CH)

Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 6:02 SA)

Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh(15/03/2017 9:25 CH)

Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(13/03/2017 4:17 CH)

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:30 CH)

Giấy mời số 31/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:28 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°