Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
400 người đã bình chọn
755 người đang online

VPUB - Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

Đăng ngày 26 - 05 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Để tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ theo văn bản số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 25/5, UBND tỉnh có văn bản số 1432 về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh nội dung tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ và kế hoạch thanh tra theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ. Nội dung dự thảo về tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ và kế hoạch thanh tra gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/6/2017.

Đồng thời làm đầu mối tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Định kỳ tổng hợp, tham mưu nội dung cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ 6 tháng, 1 năm và đột xuất.

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°