VPUB - Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

Đăng ngày 26 - 05 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Để tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ theo văn bản số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 25/5, UBND tỉnh có văn bản số 1432 về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh nội dung tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ và kế hoạch thanh tra theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017 của Văn phòng Chính phủ. Nội dung dự thảo về tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ và kế hoạch thanh tra gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/6/2017.

Đồng thời làm đầu mối tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Định kỳ tổng hợp, tham mưu nội dung cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ 6 tháng, 1 năm và đột xuất.

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019(18/06/2018 2:51 CH)

VPUB - Phấn đấu tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu(17/06/2018 5:33 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính(08/06/2018 4:00 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp...(08/06/2018 3:55 CH)

VPUB - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa...(30/05/2018 4:32 CH)

Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (26/05/2018 3:52 CH)

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°