Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
395 người đã bình chọn
280 người đang online

VPUB – Tổ chức tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam

Đăng ngày 22 - 05 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Để tổ chức tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2017, vừa qua, UBND tỉnh có văn bản số 1304 về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 1790/BVHTTDL-GĐ, ngày 28/4/2017/2017 để ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2017 và hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch. Kế hoạch thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban hành trước ngày 25/5/2017 và báo cáo UBND tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2017 để báo cáo Vụ Gia đinh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ƯBND tỉnh.

Đối với các năm tiếp theo căn cứ vào nội dung hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam để các đơn vị có liên quan của tỉnh thực hiện và tổng họp báo cáo kết quả thực hiện gửi các đơn vị có liên quan của Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh.

Giao Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đề nghị các cơ quan thông tấn, báo trí trên địa bàn tỉnh tăng cường các tin, bài tuyên truyền ve Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2017, cũng như các năm tiếp theo để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình trên địa bàn tinh.

Các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan và đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh phối họp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuyết Anh (BT)

Tin mới nhất

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

VPUB – Tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức SOSENDERVIE(15/06/2017 12:59 CH)

VPUB – Tăng công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức(15/06/2017 2:13 SA)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°