VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn

Đăng ngày 14 - 05 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính, bộ phận chức năng của UBND xã đã tập trung rà soát các thủ tục hành chính(TTHC), đưa các TTHC, nhất là thủ tục hồ sơ giấy tờ, phí, lệ phí, các khoản thu công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

Dù là xã thuộc diện khó khăn, nhưng xác định công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố sắp xếp lại tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm nên Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé đã tăng cường và tập trung triển khai thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật, công khai Bộ thủ tục hành chính đúng theo quy định.

Để đẩy mạnh CCHC ở địa phương, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nội dung này qua nhiều hình thức, hàng năm, UBND xã Mường Nhé đều ban hành các kế hoạch về CCHC. Căn cứ kế hoạch CCHC, bộ phận chức năng của UBND xã đã tập trung rà soát các TTHC, đưa các TTHC, nhất là thủ tục hồ sơ giấy tờ, phí, lệ phí, các khoản thu công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. 

Công tác tự kiểm tra và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất và đồng bộ các văn bản pháp luật của cấp trên và do HĐND, UBND xã ban hành được quan tâm. Thông qua công tác rà soát, đã kịp thời phát hiện những văn bản trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định hiện hành...

Bên cạnh đó, thực hiện hướng dẫn của UBND huyện Mường Nhé, UBND xã đã sử dụng đúng cán bộ chuyên môn theo đúng vị trí được tuyển dụng để nâng cao hiểu biết giải quyết công việc. Với tổng số 10 cán bộ chuyên trách, 10 công chức, 6 cán bộ không chuyên trách hiện nay, các công chức được tuyển dụng vào làm việc đúng vị trí và chuyên môn đã học; hàng năm, đều được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Do đó, đến nay, 100% cán bộ, công chức xã đã biết sử dụng máy vi tính và sử dụng hòm thư điện tử để trao đổi thông tin; được họp xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm qua công tác thi đua...

Từ đồng bộ các giải pháp trên, chất lượng giải quyết công việc liên quan đến TTHC cho người dân của xã Mường Nhé từng bước được nâng lên. Cụ thể năm 2016, bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” của UBND xã đã giải quyết 1.544 hồ sơ liên quan đến TTHC, trong đó hầu hết số hồ sơ giải quyết đúng hạn. Người dân được phục vụ nhanh chóng, thuận lợi nhất khi liên quan đến TTHC.

Cán bộ Bộ phận “một cửa” xã Mường Nhé  giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân.

Anh Mùa A Vừ, Dù lần đầu tiên đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của UBND xã nhưng cảm thấy hài lòng và không cảm thấy thủ tục phức tạp như đã suy nghĩ ở nhà.

Bên cạnh kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận có thể thấy, công tác CCHC ở Mường Nhé cũng còn những tồn tại, hạn chế như: việc ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật của xã chất lượng chưa cao; chưa kịp thời loại bỏ những văn bản hết hiệu lực, không phù hợp, không bảo đảm tính thống nhất pháp chế.

Công tác tuyên truyền về CCHC tuy đã đẩy mạnh nhưng còn chưa sâu rộng, do vậy, một số người dân chưa hiểu biết đầy đủ về CCHC, nhất là thực hiện cơ chế "một cửa".

Cùng với đó, công tác thông tin báo cáo ở một số ngành của xã không đầy đủ, dẫn đến không bảo đảm chất lượng và thời gian, đã ảnh hưởng đến công tác tổng hợp và tham mưu trong chỉ đạo điều hành của UBND xã. Việc kiểm soát TTHC chưa thực hiện thường xuyên nên còn tình trạng cán bộ giải quyết các hồ sơ còn chậm so với yêu cầu thời gian đề ra...

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, bên cạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền CCHC, xã Mường Nhé đang tăng cường kiểm soát TTHC, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản, công khai minh bạch các TTHC, các khoản phí, lệ phí.

Để CCHC hiệu quả, xã cũng kiến nghị cấp trên kịp thời cung cấp các văn bản hướng dẫn về công tác CCHC; thường xuyên mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn đối với các cán bộ ở bộ phận "một cửa" tiếp dân giải quyết TTHC. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những sai sót của cán bộ tiếp dân giải quyết các TTHC, qua CCHC góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Phạm Hà

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên nhiều nỗ lực trong Cải cách hành chính(17/12/2018 7:28 CH)

VPUB - Kết quả đáng mừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên(08/10/2018 10:38 CH)

VPUB - Năm 2017, Điện Biên xếp thứ 24 về chỉ số cải cách hành chính trong cả nước(19/07/2018 7:55 CH)

VPUB - Điểm sáng trong CCHC tại huyện vùng cao Mường Nhé(29/06/2018 1:22 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°