Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh

Đăng ngày 10 - 04 - 2017
100%

Họp bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 05/4/2017;

2. Địa điểm: Phòng họp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thành phần mời dự họp: 

- Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì cuộc họp;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ.

- Đại diện Công ty Macadamia Điện Biên (chủ đầu tư dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo).

- Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

 4. Nội dung cuộc họp:

Họp bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh.

5. Phân công nhiệm vụ: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh (trọng tâm về các nội dung như đánh giá sinh trưởng phát triển, sự phù hợp, xem xét khả năng về quy mô, dự tính dự báo về hiệu quả kinh tế của cây mắc ca,…); đồng thời chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết để phục vụ cuộc họp.

- UBND huyện Tuần Giáo chuẩn bị báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp với nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện.

- Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố dự họp: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình phát triển cây mắc ca tại địa phương, có trách nhiệm chuẩn bị nội dung để tham gia ý kiến tại cuộc họp.

- Công ty Macadamia Điện Biên: Chuẩn bị báo cáo  về những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của đơn vị trong tổ chức, thực hiện dự án trồng cây mắc ca.

    Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí tham dự cuộc họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Tin mới nhất

Thư chúc mừng doanh nhân(08/10/2018 10:10 CH)

Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018(07/04/2018 5:34 CH)

Thư kêu gọi Vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên năm 2018(05/04/2018 3:35 CH)

Mời tham gia 04 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tỉnh Điện Biên năm 2017.(27/09/2017 3:51 CH)

Mời tham gia phiên chợ thương mại biên giới, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 2017(14/09/2017 5:01 CH)

Chương trình công tác số: 2204/CTr-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh(09/08/2017 3:59 CH)

Giấy mời số 74/GM-BCĐ ngày 1 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo VĐHMTN(02/06/2017 9:33 CH)

Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(29/05/2017 10:59 CH)

Giấy mời số 67/GM-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(16/05/2017 11:47 CH)

Chương trình công tác số 1185/CTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(08/05/2017 4:32 CH)

Giấy mời số số 59/GM-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(08/05/2017 5:57 SA)

Giấy mời số 55/GM-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(24/04/2017 9:56 CH)

Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh(17/04/2017 3:51 CH)

Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(11/04/2017 5:18 SA)

Giấy mời số 48 ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh (11/04/2017 5:14 SA)

Chương trình công tác số 898/CTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 11:37 CH)

Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 6:02 SA)

Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh(15/03/2017 9:25 CH)

Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(13/03/2017 4:17 CH)

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:30 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°