Giấy mời số 55/GM-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh

Đăng ngày 24 - 04 - 2017
100%

Căn cứ Quy chế làm việc và chương trình công tác, UBND tỉnh kính mời đồng chí đến dự phiên họp tháng 4 năm 2017 với các nội dung sau:

1. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30, ngày 25/4/2017 (Buổi sáng từ 7 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ)

2. Địa điểm: Phòng họp số 3 (tầng 2), trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung và thành phần mời dự họp

3.1. Nội dung:

(1) Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Sở tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp).

(2) Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp).

(3) Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp).

(4) Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Điện Biên năm 2020 và định hướng tới năm 2030 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp).

(5) Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020 (Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp).

(6) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp).

3.2. Thành phần mời họp

- Kính mời đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp.

- Đại diện các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế, Dân tộc của HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;

- Phóng viên: Báo Điện Biên Phủ, Đài PT-TH tỉnh, Cơ quan thường trú TTXVN tại Điện Biên, Báo Nhân dân – thường trú tại Điện Biên, Báo Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Cơ quan thường trú Đài tiếng nói VN tại Điện Biên.

4, Tài liệu họp: Đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh và các đồng chí đại biểu dự họp chủ động lấy tài liệu họp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://www.dienbien.gov.vn và hộp thư điện tử của các đồng chí Thành viên UBND tỉnh

Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí đến dự họp theo nội dung trên./.

Tin mới nhất

Thư chúc mừng doanh nhân(08/10/2018 10:10 CH)

Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018(07/04/2018 5:34 CH)

Thư kêu gọi Vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên năm 2018(05/04/2018 3:35 CH)

Mời tham gia 04 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tỉnh Điện Biên năm 2017.(27/09/2017 3:51 CH)

Mời tham gia phiên chợ thương mại biên giới, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 2017(14/09/2017 5:01 CH)

Chương trình công tác số: 2204/CTr-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh(09/08/2017 3:59 CH)

Giấy mời số 74/GM-BCĐ ngày 1 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo VĐHMTN(02/06/2017 9:33 CH)

Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(29/05/2017 10:59 CH)

Giấy mời số 67/GM-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(16/05/2017 11:47 CH)

Chương trình công tác số 1185/CTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(08/05/2017 4:32 CH)

Giấy mời số số 59/GM-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(08/05/2017 5:57 SA)

Giấy mời số 55/GM-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(24/04/2017 9:56 CH)

Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh(17/04/2017 3:51 CH)

Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(11/04/2017 5:18 SA)

Giấy mời số 48 ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh (11/04/2017 5:14 SA)

Chương trình công tác số 898/CTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 11:37 CH)

Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 6:02 SA)

Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh(15/03/2017 9:25 CH)

Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(13/03/2017 4:17 CH)

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:30 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°