Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh

Đăng ngày 15 - 03 - 2017
100%


Tiếp theo Văn bản số 513/UBND-KGVX ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc làm việc với Đoàn công tác của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc vói Đoàn công tác của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 17/3/2017 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm: Phòng họp - Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

3. Thành phần mời dự

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

4. Nội dung

- Tình hình và đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay và định hướng quy hoạch và phát triển của tỉnh 5 năm tới.

- Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu, phát triển nông nghiệp, du lịch.

- Các vấn đề về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển nhân lực, cũng như những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Những giải pháp đột phá trong hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

Ghi chú:

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phôi họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cho buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; chuẩn bị cơm tôi 17/3/2017 tại Nhà Khách UBND tỉnh để lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tu chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi làm việc. 

Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời đông chí tới dự Buổi làm việc theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.

Tin mới nhất

Thư chúc mừng doanh nhân(08/10/2018 10:10 CH)

Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018(07/04/2018 5:34 CH)

Thư kêu gọi Vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên năm 2018(05/04/2018 3:35 CH)

Mời tham gia 04 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tỉnh Điện Biên năm 2017.(27/09/2017 3:51 CH)

Mời tham gia phiên chợ thương mại biên giới, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 2017(14/09/2017 5:01 CH)

Chương trình công tác số: 2204/CTr-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh(09/08/2017 3:59 CH)

Giấy mời số 74/GM-BCĐ ngày 1 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo VĐHMTN(02/06/2017 9:33 CH)

Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(29/05/2017 10:59 CH)

Giấy mời số 67/GM-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(16/05/2017 11:47 CH)

Chương trình công tác số 1185/CTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh(08/05/2017 4:32 CH)

Giấy mời số số 59/GM-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(08/05/2017 5:57 SA)

Giấy mời số 55/GM-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(24/04/2017 9:56 CH)

Giấy mời số 54/GM-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh(17/04/2017 3:51 CH)

Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(11/04/2017 5:18 SA)

Giấy mời số 48 ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh (11/04/2017 5:14 SA)

Chương trình công tác số 898/CTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 11:37 CH)

Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh(10/04/2017 6:02 SA)

Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh(15/03/2017 9:25 CH)

Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(13/03/2017 4:17 CH)

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:30 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°