Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
395 người đã bình chọn
164 người đang online

VPUB – Chính phủ triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2018 với 63 tỉnh thành

Đăng ngày 29 - 12 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Sáng nay (29/12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tiếp tục hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

Trong phiên làm việc hôm nay, Chính phủ tiếp tục nghe các Bộ, ngành Trưng ương và địa phương tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết v nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ xác định đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời, Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện 242 nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo bình ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Tại hội nghị đại biểu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cơ bản đồng thuận với dự thảo Nghị quyết, trong đó Dự thảo Nghị quyết đã thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao của các thành viên Chính phủ. Dự thảo Nghị quyết đã thể hiện được vai trò điều hành tầm vĩ mô của Chính phủ với việc xác định phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo tỉnh cần tập trung đổi mới thể chế, cải cách hành chính theo xu hướng đổi mới, hội nhập; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết 01 của Chính phủ, trong đó các nội dung trọng tâm là: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác. Siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN ở tất cả các ngành, các cấp. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư kinh doanh; rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện. Đồng thời cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể của ngành, địa phương mình cùng với 242 vụ giao tại phụ lục dự thảo Nghị quyết…

Đối với các ý kiến, kiến nghị của các địa phương đồng chí đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ kế hoạch và Đầu tư tiếp thu điều chỉnh đưa vào dự thảo Nghị quyết.

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên thu Ngân sách nhà nước được trên 1.072 tỷ đồng(23/01/2018 7:09 CH)

VPUB - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Điện Biên triển khai nhiệm vụ năm 2018(22/01/2018 11:50 CH)

VPUB – Tổng kết công tác Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh năm 2017(22/01/2018 9:53 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2017(22/01/2018 5:48 CH)

VPUB – 9 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn cần thực hiện trong năm 2018(22/01/2018 5:42 CH)

VPUB – Đại biểu thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018(20/01/2018 1:24 SA)

VPUB – Năm 2018 UBND tỉnh xác định tập trung chỉ đạo thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm (19/01/2018 7:29 CH)

VPUB – Triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018(17/01/2018 11:58 CH)

VPUB – Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017(17/01/2018 11:53 CH)

VPUB – Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án(17/01/2018 9:18 CH)

VPUB – Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm...(16/01/2018 8:55 CH)

VPUB - Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất(15/01/2018 11:45 CH)

VPUB – Điện Biên sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư (15/01/2018 4:51 CH)

VPUB – Nông dân Điện Biên thời hội nhập(14/01/2018 10:08 CH)

VPUB - Thực hiện tốt bảo vệ và phát triển rừng(14/01/2018 1:45 SA)

VPUB – Phát triển nông nghiệp theo hướng xây dựng Cánh đồng lớn(13/01/2018 10:07 CH)

VPUB – Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018(12/01/2018 6:56 CH)

VPUB – Năm 2018, Điện Biên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,15%(11/01/2018 6:36 CH)

VPUB - Khối thi đua Tổng hợp - Đối ngoại tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2017, ký kết giao...(11/01/2018 1:05 SA)

VPUB – Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 khối các Doanh nghiệp sản xuất – Dịch vụ(11/01/2018 12:32 SA)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°