Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
395 người đã bình chọn
152 người đang online

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định

Đăng ngày 21 - 12 - 2017
100%

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN ĐIỆN BIÊN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

         Số: 01 /QĐTK-TA                                     Điện Biên Phủ, ngày 27 tháng 11 năm 2017

                                      QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM

                                         NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

                            TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN

- Căn cứ vào Điều 385; Khoản 1, Khoản 2 Điều 388 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự thụ lý số 06/2017/TL-DS ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

về việc: "Yêu cầu tuyên bố một người mất tích" theo đơn yêu cầu của bà Lò Thị Sượi - sinh năm 1940, địa chỉ: Đội 14, bản Pa Lếch, 

xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích sau đây:

Họ và tên: Lò Thị Định - sinh năm 1975

Địa chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Đội 14, bản Pa Lếch, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Bỏ nhà đi từ năm 2004 đến nay không có tin tức gì

Chị Lò Thị Định biết được thông báo này hoặc người khác biết thông tin gì về chị Lò Thị Định yêu cầu liên hệ về: Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

địa chỉ: Khu vực Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Hết thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên trên Báo Nhân dân; Đài Tiếng nói Việt Nam; Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tối Cao; Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, nếu không có tin tức của chị Lò Thị Định thì Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

2. Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích do người yêu cầu chịu./.

Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Báo Nhân dân;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Cổng thông tin điện tử TANDTC;

- Trung tâm Tin học UBND tỉnh Điện Biên;

- VKSND huyện Điện Biên;

- Người yêu cầu;

- Lưu Hồ sơ.

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°