Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
419 người đã bình chọn
280 người đang online

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định

Đăng ngày 21 - 12 - 2017
100%

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN ĐIỆN BIÊN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

         Số: 01/TBTK-TA                                     Điện Biên Phủ, ngày 27 tháng 11 năm 2017

                                                      THÔNG BÁO

                                  Tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Kính gửi: - Tòa soạn Báo Nhân dân

             - Tòa soạn Báo Công lý

             - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam

             - Trung tâm Tin học UBND tỉnh Điện Biên

Căn cứ vào Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích số 01/QĐTK-TA ngày 27 tháng 11 năm 2017

của Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, giữa:

1. Người yêu cầu: Bà Lò Thị  Sượi - sinh năm 1940, địa chỉ: Đội 14, bản Pa Lếch, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

2. Người bị yêu cầu tuyên bố mất tích: Chị Lò Thị Định - sinh năm 1975, Địa chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Đội 14, bản Pa Lếch, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đề nghị: Tòa soạn Báo Nhân dân; Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tâm Tin học Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đăng, phát thông báo tìm kiến người bị yêu cầu tuyên bố mất tích với nội dung như sau:

Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thông báo cho chị Lò Thị Định - sinh năm 1975, nơi cư trú cuối cùng: Đội 14, bản Pa Lếch, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bỏ nhà đi từ năm 2004 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Định ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để giải quyết việc bà Lò Thị Sượi - sinh năm 1940, địa chỉ: Đội 14, bản Pa Lếch, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích; ai biết được tin tức của chị Định xin báo về cho Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (địa chỉ: Khu vực Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu nếu  chị Lò Thị Định vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân huyện Điện Biên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung yêu cầu nhắn tin, Tòa án nhân dân huyện Điện Biên rất mong được sự phối hợp của quý cơ quan.

Nơi nhận                                                             

- Như kg;             

- Lưu Hồ sơ                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°